Mopoilun nurjat puolet: laittomat ulottuvuudet ja oikeudelliset seuraamukset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/232367

Citation

Rantala , K E , Majamaa , A K & Oksanen , A 2015 , ' Mopoilun nurjat puolet: laittomat ulottuvuudet ja oikeudelliset seuraamukset ' , Nuorisotutkimus , Vuosikerta. 33 , Nro 1 , Sivut 38-54 .

Title: Mopoilun nurjat puolet: laittomat ulottuvuudet ja oikeudelliset seuraamukset
Author: Rantala, Kati Elina; Majamaa, Anna Karoliina; Oksanen, Atte
Contributor organization: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Date: 2015
Language: fin
Number of pages: 17
Belongs to series: Nuorisotutkimus
ISSN: 0780-0886
URI: http://hdl.handle.net/10138/232367
Abstract: Mopoilun suosio on kasvanut huomattavasti 2000-luvun alusta alkaen. Sillä on monia merkityksiä osana nuorisokulttuuria. Tässä artikkelissa tarkastellaanmopoiluun kuuluvaa riskikäyttäytymistä, siitä seuraavia laittomiaulottuvuuksia ja oikeudellisia seuraamuksia 15–17-vuotiailla. Ilmiöitätarkastellaan tilastojen ja rekisteriaineistojen lisäksi nettikeskustelujenavulla. Tilastoihin perustuvaa, pääosin kuvailevaa prosentuaalista tarkasteluahavainnollistetaan poliisin kirjaamilla moporikkeiden teonkuvauksilla.Internet-aineiston temaattinen analyysi tuo puolestaan mopoilijoiden omaaääntä esille. Saatujen tulosten mukaan mopoilusta koituvat oikeudellisetseuraamukset ovat usein seurausta mopojen virittämisestä ja huonostakunnosta. Nettikeskustelujen perusteella virittämisen laittomuus ja siitämahdollisesti seuraavat oikeudelliset toimet olivat pitkälti nuorten tiedossa,ja mopoilijat pyrkivät aktiivisesti välttelemään sanktioita. Poliisin toimintanähtiin useimmiten silti oikeutettuna, tosin moni mopoilija koki, ettäpoliisilla olisi ollut mahdollisuus puuttua moporikkeisiin tehokkaammin.Lisäksi mopoiluun liittyvät sanktiot johtavat osan nuorista maksamattomienliikennevakuutusmaksujen tai sakkojen takia ulosottoon, millä voi ollapitkäaikaisia vaikutuksia nuoren elämään. Vauhdin hurma, virittämiseenkuuluva ryhmäpaine ja halu näyttää omaa osaamista painavatkin monennuoren merkitysvaa’assa enemmän kuin pelko onnettomuudesta, mahdollisetsakot tai muut maksuseuraamukset.
Subject: 5141 Sosiologia
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
mopoilun_nurjat_puolet.pdf 417.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record