Kotitalousneuvonta ja Marttojen määrittely Martat-lehden pääkirjoituksissa vuosina 2010–2015

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011369
Title: Kotitalousneuvonta ja Marttojen määrittely Martat-lehden pääkirjoituksissa vuosina 2010–2015
Alternative title: Kotitalousneuvonta ja itsensä määrittelyn kohteet Martat-lehden pääkirjoituksissa vuosina 2010–2015;
Home economics counselling and definition of Marthas in the editorials of the 'Martat' magazine during 2010 –2015
Author: Harjula, Terhi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011369
http://hdl.handle.net/10138/233151
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The subject of this study is to investigate organisational activity, using the editorials of the 'Martat' membership magazine during 2010-2015. The purpose is to find out what kind of home economics counselling is provided through editorials and how the Marthas define themselves. No research has been carried out previously on the editorials of the 'Martat' magazine. The 'Emäntälehti' magazine, preceding the 'Martta' magazine, was studied by Kemppainen (2013) and Tuominen (1994). This is a qualitative study, using content analysis as the method. The research material dates to 2010-2015 and includes 42 editorials. During this period, the 'Martat' magazine was published 8 times per year, with one double issue per year except in 2010. The 'Martat' magazine is a membership magazine, being the most extensive medium of the organisation, covering the online magazine as well. Results and conclusions. The editorials and articles, including headlines, have remained very much the same as those written a hundred years earlier. In the editorials, the human points of reference in everyday life, built around home economics counselling, were noticeably the domain of women. Marthas are presented as interesting women, interested in various things and boldly expressing their matters and opinions. In 'Martha thinking', choices have to be made in relation to people's everyday life, immediate surroundings and national decision-making. Being a Martha involves doing things together, connecting women of various ages. The Marthas have a strong foothold locally and socially. The atmosphere of the editorials created glimpses of the everyday life in 'Martha homes', where children and grandchildren inherit good manners, talents, sobriety and religiousness. The atmosphere includes self-respect, senses of duty and responsibility, self-sufficiency, and an economical and systematic approach, mixing the middle class virtues, affirmed by the editorials. The Martha Organisation has kept its topical position by understanding the ways of being an active actor who attracts new and, most of all, young members. Moreover, the organisation has succeeded in summing up its agenda and conveying it to the society and, in particular, to the political decision-makers. In the editorials, Martha membership includes obligations and requirements – addressing people. Marthas had strict roles in maintaining and developing their obligating and authorised activities. The Marthas are directed and guided and positions are taken. Home economy counselling is the Martha organisation's service product which is developed using marketing and competition models, similar to the values of the business world.Tutkimuksessa tutkin järjestötoimintaa Martat jäsenlehden pääkirjoitusten kautta vuosina 2010-2015. Tarkoitus on selvittää, minkälaista pääkirjoitusten kotitalousneuvonta on ja miten Martat määrittelevät itseään. Martat-lehden pääkirjoituksista ei ole aikaisempaa tutkimusta. Martta-lehteä edeltänyttä Emäntälehteä ovat tutkineet Kemppainen (2013) ja Tuominen (1994). Tutkimus on laadullinen ja metodi sisällönanalyysi. Tutkimusaineisto on vuosilta 2010-2015 ja sisältää 42 pääkirjoitusta. Tutkimusajankohtana Martat-lehti ilmestyi 8 kertaa vuodessa, mistä yksi numero oli kaksoisnumero lukuun ottamatta vuotta 2010. Martat-lehti on jäsenlehti ja järjestön kattavin media ja näköislehti. Pääkirjoitukset ja artikkelit ovat otsikkoja myöten pysyneet hyvin samanlaisina kuin sata vuotta aikaisemmin. Pääkirjoituksissa kotitalousneuvonnan ympärille rakentuvat inhimilliset arjen kiinnekohdat oli näkyvästi varattu naisille. Martat esitetään kiinnostavina ja kiinnostuneina naisina, jotka esittävät asiansa ja mielipiteensä rohkeasti. Marttojen ajattelussa valinnat on tehtävä ihmisten arjessa ja lähiympäristössä ja kansallisessa päätöksenteossa. Marttailu on yhdessä tekemistä, joka yhdistää eri-ikäisiä naisia. Martoilla on vankka jalansija paikallisesti ja yhteiskunnallisesti. Pääkirjoitusten ilmapiiri esitti häivähdyksiä Martta-kotien arkipäivistä, jossa lapset ja lasten-lapset saavat perinnöksi hyvät tavat, lahjakkuutta, raittiuden ja uskonnollisuutta. Omantunnonarvo, velvollisuus, vastuunotto, omavaraisuus, säästäväisyys ja järjestelmällisyys ovat ilmapiiri ja sekoitus keskiluokkaisista hyveistä, joka pääkirjoitukset vahvistavat. Martta-järjestö on säilyttänyt ajankohtaisen asemansa ymmärtämällä sen, miten olla aktiivinen toimija, joka "kutsuu" luokseen uusia ja ennen kaikkea nuoria jäseniä. Lisäksi järjestö on onnistunut agendansa kiteyttämisessä ja sen kertomisessa muulle yhteiskunnalle ja erityisesti poliittisille päättäjille. Pääkirjoituksissa Martta-jäsenyys velvoittaa ja vaatii, puhuttelee. Martoilla oli tiukka rooli siinä, kuinka velvoittavaa ja auktorisoitua toimintaa ylläpidetään ja kehitetään. Marttoja ohjaillaan, opastetaan ja esitetään kannanottoja. Kotitalousneuvonta on Martta-järjestön palvelutuote, jota kehitetään markkina- ja kilpailumallilla, jotka vastaavat yritysmaailman arvoja
Subject: Martta-järjestö
Martat-lehti
Martta
pääkirjoitus
kotitalousneuvonta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record