Plagiaatintunnistusjärjestelmä tekstintarkistuksessa ja tieteellisen kirjoittamisen ohjauksessa – Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia järjestelmän vakiinnuttamisvaiheesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/233166

Citation

Huotari , E , Löfström , E & Kupila , P 2016 , ' Plagiaatintunnistusjärjestelmä tekstintarkistuksessa ja tieteellisen kirjoittamisen ohjauksessa – Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia järjestelmän vakiinnuttamisvaiheesta ' , Yliopistopedagogiikka , Vuosikerta. 23 , Nro 2 , Sivut 1-15 . < https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2016/12/22/plagiaatintunnistusjarjestelma-tekstintarkistuksessa-ja-tieteellisen-kirjoittamisen-ohjauksessa-opettajien-ja-opiskelijoiden-kokemuksia-jarjestelman-vakiinnuttamisvaiheesta/ >

Title: Plagiaatintunnistusjärjestelmä tekstintarkistuksessa ja tieteellisen kirjoittamisen ohjauksessa – Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia järjestelmän vakiinnuttamisvaiheesta
Alternative title: Establishing a plagiarism detection system for text matching and supervision of academic writing – Teachers’ and students’ experiences
Author: Huotari, Elisa; Löfström, Erika; Kupila, Pauliina
Contributor organization: Käyttäytymistieteet
Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE)
Kasvatustieteen koulutus
Opetus- ja opintopalvelut
Opetus- ja opintopalvelut
Date: 2016
Language: fin
Number of pages: 15
Belongs to series: Yliopistopedagogiikka
ISSN: 2242-8070
URI: http://hdl.handle.net/10138/233166
Abstract: Opiskelijaplagiointiin on kiinnitetty yhä enemmän huomiota yliopistoissa ja korkeakouluissa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä tekstintarkistuksessa ja tieteellisen kirjoittamisen ohjauksessa järjestelmän vakiinnuttamisvaiheessa. Tavoitteena oli selvittää miten tekstintarkistus ja tieteellisen kirjoittamisen ohjaus painottuvat järjestelmän käytössä ja miten järjestelmän käyttö on muuttanut käsityksiä plagioinnista sekä opettamisesta ja opiskelusta. Tavoitteena oli lisäksi tunnistaa järjestelmän käytön kehittämistarpeita erityisesti opetuksen ja ohjauksen kannalta. Kyselyyn vastasi 85 opettajaa ja 506 opiskelijaa. Kyselylomake sisälsi avoimia kysymyksiä sekä väittämiä. Pääpaino oli avointen vastausten raportoinnissa, jotka analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Väittämillä kartoitettiin käsityksiä plagioinnin yleisyydestä ja sen eri muotojen vakavuudesta, ja eri ryhmien näkemyksiä verrattiin t-testillä. Opiskelijat pitivät plagiointia erittäin harvinaisena, mutta opettajien näkemysten mukaan plagiointia esiintyy jonkin verran. Tutkimustulosten mukaan plagiaatintunnistusjärjestelmää on käytetty pääasiassa plagioinnin tunnistamiseksi opiskelijoiden valmiissa töissä, eikä sitä ole kovin paljon hyödynnetty ohjauksessa. Opettajat kokivat järjestelmän käytön tukevan heidän työtään, mutta korostivat samalla vastuutaan plagioinnin tunnistamisessa. Järjestelmän käytön myötä opiskelijat ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota omaan kirjoittamiseen, mutta esille nousivat myös kielteiset tunteet kuten pelot plagiointiin syyllistymisestä vahingossa. Lisäksi opiskelijat esittivät toiveen hyödyntää järjestelmää kirjoitusprosessin tukena. Järjestelmän hyödyntäminen ohjaustarkoituksessa nostaa esille opettajien kouluttamisen tärkeyden. Yliopistopedagogiikan koulutus voisi nykyistä enemmän tarjota yliopiston opettajille tukea tieteellisen kirjoittamisen ohjaamisessa.
Subject: 516 Kasvatustieteet
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion
Funder: Unknown funder
Grant number:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
2016_02_huotari_l_fstr_m_kupila.pdf 306.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record