Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2017

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/233204

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SYKEra_5_2018.pdf 2.374MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2017
Tekijä: Juvonen, Harri; Järvinen, Eija; Oksanen, Niina; Pietilä, Tuula; Kauppi, Lea
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2018
ISSN: 1796-1726
ISBN: 978-952-11-4916-0
Tiivistelmä: Julkaisu sisältää raportin Suomen ympäristökeskuksen toiminnasta ja tuloksista vuodelta 2017. Se sisältää johdon katsauksen toimintaan sekä kuvauksen toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta, toiminnallisesta tuloksellisuudesta sekä tuotoksista ja laadunhallinnasta teema-alueittain. Julkaisu sisältää kuvauksen henkisistä voimavaroista sekä henkilöstöä ja työajan käyttöä samoin kuin kustannuksia ja määrärahojen käyttöä kuvaavia laskelmia ja analyyseja. Julkaisussa on myös kuvaus SYKEn sisäisestä valvonnasta sekä toimintaan ja palveluihin kohdistuneista arvioinneista. Julkaisu sisältää SYKEn tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2017 ja niiden tarkastelun, johto-organisaation kuvauksen, listauksen kansainvälisiin sopimuksiin liittyvistä tehtävistä, yhteenvedon tutkimusinfrastruktuurista sekä kuvauksia vuonna 2017 valmistuneista tutkimuksista ja hankkeista.
URI: http://hdl.handle.net/10138/233204
Päiväys: 2018
Asiasanat (yso): toimintakertomukset
tilinpäätös


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot