Eukleideen algoritmi

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803051390
Julkaisun nimi: Eukleideen algoritmi
Tekijä: Kilpinen, Salla
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee Eukleideen algoritmia ja joitakin sen sovelluksista ja yleistyksistä. Eukleides Aleksandrialainen oli kreikkalainen matemaatikko (n. 300 eaa), joka kirjoitti muun muassa teoksen Alkeet. Alkeet on erityisesti geometrian kokonaisteos, mutta se sisältää myös jonkin verran lukuteoriaa, muun muassa Eukleideen algoritmin. Tämä algoritmi on yksi vanhimmista algoritmeista, jotka ovat yleisessä käytössä. Tutkielmassa esitellään Eukleideen algoritmi, jonka avulla voidaan selvittää kahden luvun suurin yhteinen tekijä ja Diofantoksen yhtälöt, jotka ovat kokonaislukukertoimisia kahden tai useamman muuttujan polynomiyhtälöitä. Tutkielman lopussa esitellään muutamia Eukleideen algoritmin sovelluksia ja algoritmin yleistyksiä muille kuin kokonaisluvuille.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201803051390
http://hdl.handle.net/10138/233216
Päiväys: 2018-03-06
Oppiaine: Matematiikka


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot