Nuorten arkiset katupolitiikat mediakaupungissa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/233300

Lähdeviite

Hjelm , T , Tikka , M , Leena , S & Sumiala , J 2014 , ' Nuorten arkiset katupolitiikat mediakaupungissa : Avauksia kaupunkitilan rajojen etnografiseen tutkimiseen ' Media & viestintä : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti , Vuosikerta. 37 , Nro 1 . https://doi.org/10.23983/mv.62826

Julkaisun nimi: Nuorten arkiset katupolitiikat mediakaupungissa;
Avauksia kaupunkitilan rajojen etnografiseen tutkimiseen
Tekijä: Hjelm, Titus; Tikka, Minttu; Leena, Suurpää,; Sumiala, Johanna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta
Helsingin yliopisto, Viestintä
Helsingin yliopisto, Viestintä
Kuuluu julkaisusarjaan: Media & viestintä : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti
ISSN: 1798-3827
Tiivistelmä: Artikkelin tavoitteena on valottaa etnografista lähestymistapaa nuorten arjen tutkimiseen nykypäivän mediakaupungissa. Keskeisenä käsitteenä toimii katupolitiikka, joka käytössämme laajentaa sekä politiikan että kadun merkitystä. Ymmärrämme katupolitiikan urbaanin arjen politiikkana, joka hahmottuu erityisesti kaupunkitilan rajojen kautta. Nämä rajat eivät rajoitu vain fyysiseen tilaan, vaan niitä piirretään, esitetään ja tuotetaan uudelleen sekä valtamediassa että verkon sosiaalisessa mediassa. Artikkelin keskiössä on yhtäältä kysymys siitä, millaisen ympäristön katu fyysisine ja virtuaalisine ulottuvuuksineen muodostaa nuorten päivittäiselle toiminnalle. Toisaalta kysymme, mitä rajoja tutkija kohtaa pyrkiessään tutkimaan nuorten katupolitiikaksi kutsumaansa monitulkintaista ilmiötä. Mitä hän onnistuu näkemään ja kuulemaan, mikä taas jää näkemättä tai kuulematta? Ymmärtämällä katupolitiikan käsitteen tällä tavoin metodologisesti pohdimme kaupunki- ja mediaetnografialle asettamia haasteita aineiston tuottamisen suunnasta tuomalla esiin Youth Street Politics in the Media Age -projektista saatuja kokemuksia. Tulkitsemme, että nuorten arkisessa katupolitiikassa rajat sekä yhdistävät että erottavat erilaisia fyysisiä ja virtuaalisia maailmoja ja niihin liittyviä sosiaalisia suhteita. Saadakseen empiirisen otteen nuorten liikehdinnöistä ja käytännöistä tämän päivän mediakaupungissa nuoruuksien tutkijan on opeteltava paitsi ymmärtämään ja tunnistamaan myös kunnioittamaan erilaisia nuorten elämässä länsäolevia fyysisiä, kulttuurisia ja diskursiivisia rajoja.
URI: http://hdl.handle.net/10138/233300
Päiväys: 2014
Avainsanat: 518 Media- ja viestintätieteet
Tekijänoikeustiedot:


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
62826_Artikkelin_teksti_69684_1_10_20170322.pdf 86.42KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot