L’image créée des Sâmes dans les guides touristiques le Petit Futé Laponie 2015–2016 et Finlande 2013–2014

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803141463
Title: L’image créée des Sâmes dans les guides touristiques le Petit Futé Laponie 2015–2016 et Finlande 2013–2014
Author: Virtanen, Jonna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fre
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803141463
http://hdl.handle.net/10138/233402
Thesis level: master's thesis
Discipline: ranskalainen filologia
French Philology
Fransk filologi
Abstract: Pro gradu -tutkielmassa selvitetään minkälaisia mielikuvia saamelaisista luodaan erilaisten sanavalintojen ja ilmaisujen avulla matkaopaskirjoissa. Tutkielman lähestymistapa on diskurssianalyyttinen se keskittyy erityisesti sosiaaliselle tasolle tarkastellen luotuja identiteettejä ja representaatioita. Aineistona käytetään kahta ranskankielistä matkaopaskirjaa: le Petit Futé Laponie 2015–2016 ja le Petit Futé Finlande 2013–2014. Suomea yleisesti käsittelevää matkaopaskirjaa pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan soveltuvin osin. Matkaopaskirjoista eritellään ilmaukset ja sanat, joiden avulla luodaan mielikuvia saamelaisista. Ilmauksia ja sanoja ryhmitellään ja analysoidaan, jotta voidaan muodostaa kokonaiskuva siitä, minkälaisia representaatioita saamelaisista luodaan. Lisäksi tarkastellaan eroavatko nämä mielikuvat ja representaatiot kahden oppaan tai toisessa oppaassa eriteltyjen pohjoismaiden välillä. Analyysin perusteella huomataan, että saamelaiset kuvataan eksoottisena ja mystisenä ryhmänä, jolla on oma erityislaatuinen kulttuurinsa. Matkaoppaiden representaatio on hyvin perinteinen ja siitä pystyy erottamaan mielikuvan kerroksisuuden ja kehityksen. Mielikuvan luomisessa tukeudutaan pitkälti saamelaisten luontosuhteeseen, kädentaitoihin ja mystisyyteen. Lisäksi huomataan, että sekä oppaiden välillä että niiden sisällä voidaan huomata variaatiota sekä sanavalinnoissa että representaatioissa sen mukaan kuka ne on kirjoittanut.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record