L’image créée des Sâmes dans les guides touristiques le Petit Futé Laponie 2015–2016 et Finlande 2013–2014

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803141463
Julkaisun nimi: L’image créée des Sâmes dans les guides touristiques le Petit Futé Laponie 2015–2016 et Finlande 2013–2014
Tekijä: Virtanen, Jonna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2017
Kieli: fre
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803141463
http://hdl.handle.net/10138/233402
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: ranskalainen filologia
French Philology
Fransk filologi
Tiivistelmä: Pro gradu -tutkielmassa selvitetään minkälaisia mielikuvia saamelaisista luodaan erilaisten sanavalintojen ja ilmaisujen avulla matkaopaskirjoissa. Tutkielman lähestymistapa on diskurssianalyyttinen se keskittyy erityisesti sosiaaliselle tasolle tarkastellen luotuja identiteettejä ja representaatioita. Aineistona käytetään kahta ranskankielistä matkaopaskirjaa: le Petit Futé Laponie 2015–2016 ja le Petit Futé Finlande 2013–2014. Suomea yleisesti käsittelevää matkaopaskirjaa pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan soveltuvin osin. Matkaopaskirjoista eritellään ilmaukset ja sanat, joiden avulla luodaan mielikuvia saamelaisista. Ilmauksia ja sanoja ryhmitellään ja analysoidaan, jotta voidaan muodostaa kokonaiskuva siitä, minkälaisia representaatioita saamelaisista luodaan. Lisäksi tarkastellaan eroavatko nämä mielikuvat ja representaatiot kahden oppaan tai toisessa oppaassa eriteltyjen pohjoismaiden välillä. Analyysin perusteella huomataan, että saamelaiset kuvataan eksoottisena ja mystisenä ryhmänä, jolla on oma erityislaatuinen kulttuurinsa. Matkaoppaiden representaatio on hyvin perinteinen ja siitä pystyy erottamaan mielikuvan kerroksisuuden ja kehityksen. Mielikuvan luomisessa tukeudutaan pitkälti saamelaisten luontosuhteeseen, kädentaitoihin ja mystisyyteen. Lisäksi huomataan, että sekä oppaiden välillä että niiden sisällä voidaan huomata variaatiota sekä sanavalinnoissa että representaatioissa sen mukaan kuka ne on kirjoittanut.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot