L’image créée des Sâmes dans les guides touristiques le Petit Futé Laponie 2015–2016 et Finlande 2013–2014

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk sv
dc.contributor.author Virtanen, Jonna
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201803141463
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/233402
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielmassa selvitetään minkälaisia mielikuvia saamelaisista luodaan erilaisten sanavalintojen ja ilmaisujen avulla matkaopaskirjoissa. Tutkielman lähestymistapa on diskurssianalyyttinen se keskittyy erityisesti sosiaaliselle tasolle tarkastellen luotuja identiteettejä ja representaatioita. Aineistona käytetään kahta ranskankielistä matkaopaskirjaa: le Petit Futé Laponie 2015–2016 ja le Petit Futé Finlande 2013–2014. Suomea yleisesti käsittelevää matkaopaskirjaa pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan soveltuvin osin. Matkaopaskirjoista eritellään ilmaukset ja sanat, joiden avulla luodaan mielikuvia saamelaisista. Ilmauksia ja sanoja ryhmitellään ja analysoidaan, jotta voidaan muodostaa kokonaiskuva siitä, minkälaisia representaatioita saamelaisista luodaan. Lisäksi tarkastellaan eroavatko nämä mielikuvat ja representaatiot kahden oppaan tai toisessa oppaassa eriteltyjen pohjoismaiden välillä. Analyysin perusteella huomataan, että saamelaiset kuvataan eksoottisena ja mystisenä ryhmänä, jolla on oma erityislaatuinen kulttuurinsa. Matkaoppaiden representaatio on hyvin perinteinen ja siitä pystyy erottamaan mielikuvan kerroksisuuden ja kehityksen. Mielikuvan luomisessa tukeudutaan pitkälti saamelaisten luontosuhteeseen, kädentaitoihin ja mystisyyteen. Lisäksi huomataan, että sekä oppaiden välillä että niiden sisällä voidaan huomata variaatiota sekä sanavalinnoissa että representaatioissa sen mukaan kuka ne on kirjoittanut. fi
dc.language.iso fre
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title L’image créée des Sâmes dans les guides touristiques le Petit Futé Laponie 2015–2016 et Finlande 2013–2014 fr
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline ranskalainen filologia fi
dc.subject.discipline French Philology en
dc.subject.discipline Fransk filologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201803141463

Files in this item

Files Size Format View
Virtanen_Jonna_progradu_2018.pdf 2.150Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record