Sukupolvelta toiselle siirtyvät perintönimet 2010-luvulla

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803141451
Julkaisun nimi: Sukupolvelta toiselle siirtyvät perintönimet 2010-luvulla
Tekijä: Järvenpää, Taina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkimuksessa selvitetään, millaisia perintönimiä suvuissa kulkee, annetaanko niitä 2010-luvulla uusille nimenkantajille ja millaisia käytäntöjä niiden antamiseen liittyy. Aineisto kerättiin kahdella kyselylomakkeella, joita jaettiin internetissä. Vastauksista muodostettiin 2010–2017 syntyneiden lasten nimistä koostuva varsinainen aineisto, joka käsittää 542 lapsen nimiyhdistelmät, ja 2000–2017 syntyneiden lasten nimet sisältävä tausta-aineisto, joka käsittää 937 nimiyhdistelmää. Varsinainen tutkimusaineisto (2010–2017) koostuu 279 pojan-nimiyhdistelmästä ja 263 tytönnimiyhdistelmästä. Koska suurin osa nimiyhdistelmistä on kolminimisiä, on yksittäisiä pojannimiä tässä aineistossa yhteensä 739 ja yksittäisiä tytönnimiä 663. Perintönimien antaminen koetaan kohtalaisen tärkeäksi, koska varsinaisessa aineistossa (2010–2017 syntyneet) pojannimistä perintönimiksi mainittuja tai niiksi tunnistettavia on 377 eli 51 prosenttia. Vastaavasti tytönnimistä perintönimiksi tunnistettavia on 265 eli 40 prosenttia. Perintönimet annetaan yleensä jälkinimiksi. Pojilla aineiston yleisimmät perintönimet ovat samoja nimiä, jotka ovat olleet yleisimpiä poikien jälkinimiä viimeisen sadan vuoden aikana: Johannes, Olavi, Mikael ja Juhani. Tytönnimissä vaihtelua on enemmän, mutta silti aineistosta löytyy yleisimpien tyttöjen perintönimien joukosta samoja nimiä, joita on annettu sata vuotta sitten: muun muassa Maria, Helena, Kaarina ja Anneli. Pojannimissä Johanneksen nimiperheen nimet ovat suosituimpia, tytönnimissä Marian. Suvun perintönimien antaminen on usein hyvinkin tiukasti säädeltyä (“kaikki pojat saavat toiseksi nimekseen Juhani”). Perinteitä noudatetaan vaihtelevasti: osa nimenantajista noudattaa suvun nimiperinteitä mielellään, osa soveltuvin osin, osa haluaa mieluummin antaa nimen omien mieltymystensä mukaan. Yksilöllisyyttä pidetään nimenannossa tärkeänä, mutta perintönimikin voi vastaajien mukaan olla yksilöllinen. Kolminimisyys on yleistä, ja kolmeen nimeen mahtuu perintönimiäkin. Jos suvun perintönimet eivät miellytä, ei nimiperinteen katkaisemista kaihdeta.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201803141451
http://hdl.handle.net/10138/233406
Päiväys: 2018
Avainsanat: etunimi
perintönimi
nimeämiskäytäntö
nimiperinne
kaimanimi
Oppiaine: suomen kieli
Finnish Language
Finska språket


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Jarvenpaa_Taina_Pro gradu _2018.pdf 1.329MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot