Agoralla : avauksia ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosesseista

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor.author Kohl, Johanna fi
dc.date.accessioned 2010-11-25T14:14:47Z
dc.date.available 2010-11-25T14:14:47Z
dc.date.issued 2008-10-03 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-4991-0 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/23356
dc.description.abstract Ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusta on tutkittu agoralla (antiikin tori). Se on julkinen tila, jossa markkinat, politiikka, tiede ja yhteiskunta kohtaavat. Tutkimus kuuluu yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alaan, mutta siinä hyödynnetään myös tulevaisuudentutkimusta. Työn motivaationa on ollut tekijän monitieteinen koulutustausta: yhteiskuntatieteilijä ja luonnontieteilijä. Miten ja miksi vuorovaikutus eri asiantuntijoiden välillä on haasteellista ja merkityksellistä esimerkiksi metsän biodiversiteetin vähenemisen ehkäisemiseksi. Keskeisiä käsitteitä ovat asiantuntijuus, vuorovaikutus, tiedon luotettavuusja kontekstisidonnaisuus, Väitöskirja koostuu neljästä eri asiantuntijuustarinasta. Ensimmäinen (luku 2) perustuu haastatteluihin suomalaisten ja saksalaisten bio- ja yhteiskuntatietelijöiden käsityksistä luonnosta ja ympäristöstä. Tutkimusongelmana on luonnontieteilijöiden ja yhteiskuntatieteilijöiden Suomessa ja Saksassa ”kulttuurierot” luonnon ja ympäristön käsitteellistämisessä. Johtopäätöksenä on, että aistittu luonto, ympäröivä ympäristö sekä ihmisen muokkaama elinympäristö eivät tunne selkeitä tiede- eikä maanrajoja. Tämä luku toimii ponnahduslautana konstruktioiden taakse vuorovaikutuksen haasteisiin. Kirjan toinen tarina (luku 3) perustuu haastatteluihin suomalaisten metsän biodiversiteettiasiantuntijoiden vuorovaikutuksesta. Tutkimusongelman lähtökohtana on metsän biodiversiteetin väheneminen ja tästä seuraavat polittisetkin vuorovaikutustilanteet. Miten konteksti vaikuttaa eri asiantuntijoiden vuorovaikutukseen ja mitä tästä seuraa? Analyysin päätulos on implisiittisen, vahvasti kontekstisidonnaisen asiantuntijatiedon hyödyntämisen tarve ja voimavara metsän biodiversiteetin vähenemisen ennaltaehkäisemiksi. Kolmas tarina asiantuntijuudesta (luku 4) perustuu Etelä-Suomen metsien suojelutoimikunnassa (Metso) tehtyihin havainnointeihin. Tutkija on näin ollut itse eräänlaisella torilla havainnoijana. Tutkimusongelmana on ”ohipuhuminen”, tiedon luotettavuus ja implisiittien tiedon hyväksyttävyys. Johtopäätöksenä on asiantuntijuuden vahva kontekstisidonnaisuus hetkeen ja paikkaan ja yhteisen kielen (vrt. transdisiplinaarisuus) löytyminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Merkittäviä välineitä vuorovaikutuksen onnistumiseen ovat esimerkiksi yhteinen vahva tavoitetila, interkatio, joka koskee läsnä olevia ihmisiä ei instituutioita sekä fasilitaattorin vahva rooli tulkkina ja välittäjänä. Neljäs tarina (luku 5) vie agoran konkretiaan. Tässä luvussa on kehitetty eläytymiskävely- menetelmää, jossa fasilitaattori (tutkija) johdattaa Espoon keskuksessa hallinnon, politiikan, asukkaiden ja konsultin edustajat aistimaan ja tulkitsemaan alueen sosiaalista tilaa, toiminnallisuutta ja elämyksellisyyttä. Ongelmana on aistimaailman asiantuntemuksen hyödyntämättömyys yhdyskuntasuunnittelun välineenä mm. asiantuntijoiden vuorovaikutuksen välineenä. Menetelmäkehitys on aluillaan, mutta jo tässä tapauksessa käy ilmi, että jaettu tila, jaetut aistikokemukset konkreettisella kävelyllä avaavaat vuorovaikutuksen uusiin ulottuvuuksiin, jossa implisiittiselle asiantuntemukselle annetaan sijansa vuorovaikutuksessa ja tätä kautta voidaan vaikuttaa myös tehtäviin päätöksiin, toimenpiteisiin. Johtopäätöksissä (luku 6) korostuu implisiittisen asiantuntijuuden merkitys. Onnistunut vuorovaikutteinen toiminta eri asiantuntijoiden kesken esimerkiksi erilaisia ympäristöongelmia –ja ilmiöitä ratkottaessa ja pohdittaessa vaatii vuorovaikutusosaamista. Tutkimuksen lopuksi suositellaan esimerkiksi ennakkoluulottomia avauksia agoralla. Asiantuntijuus ei ole yksi ja vain asiaatuntevuus on mahdollista. Agora on jatkuvassa liikkeessä ja juuri siinä piilee voimavara tulevaisuuden haasteisiin erilaisilla rajapinnoilla. Avainsanat: asiantuntijuus, vuorovaikutus, tieto, konteksti, agora fi
dc.description.abstract Agora -Towards a Normative Theory of Environmental Expert Interaction This research is about new openings, how experts interact and what kind of tools are needed to use implicit expert knowledge in environmental politics. Recently, social sciences have started to encroach on the field of environmental problems and phenomena. Consequently, social and natural sciences (among others) are co-operating e.g. in biodiversity discourse which has resulted in new methods, theories, definitions, and experts being evolved in the field of forest biodiversity. The focus in this study is: 1. How nature, environment and biodiversity are constructed by different experts? 2. How does the context affect on communication? 3. How to use experiences and implicit knowledge in environmental politics. This study is based on qualitative interviews of social and natural scientists and also other actors in the forest sector in Finland. Moreover, Finnish and German natural scientists and social scientists have been interviewed about nature and environment. Additionally, there are observation studies made out of the Committee of Metso (Biodiversity Programme for Southern Finland). And still a data collected for developing a method called “experiencing the environment” in Espoo Centre. The data have been analysed by using mostly discourse analysis. The concept for analysing the data is agora. It is a social and public place where knowledge transformation takes place and different experts meet. Results indicate that biodiversity, as well as nature and environment, is seldom explicitly defined, and the content is vague to the interviewees. There are disciplinary (epistemological) differences, but also intradisciplinary differences are notable. Co-operation between different experts is considered important, yet the implicit knowledge still is seen problematic in a sense of reliability for example for decision making procedures. It seems that new methods, tools and space are needed to transform the knowledge of different experts into the implications weather it is forest biodiversity - or urban planning. Keywords: agora, communication, context, environmental politics en
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-92-4451-5 fi
dc.relation.isformatof Yliopistopaino: Kohl Johanna, 2008 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.subject yhteiskuntapolitiikka fi
dc.title Agoralla : avauksia ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosesseista fi
dc.title.alternative Agora - Towards a Normative Theory of Environmental Expert Interaction en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Niemelä, Jari fi
dc.ths Eräsaari, Risto fi
dc.ths Kamppinen, Matti fi
dc.opn Jokinen, Pekka fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
agoralla.pdf 795.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record