The American Project and the Politics of History: James Brown Scott and the Origins of International Law

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4133-0
Title: The American Project and the Politics of History: James Brown Scott and the Origins of International Law
Author: Amorosa, Paolo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: In the interwar years, international lawyer James Brown Scott wrote a series of works on the history of his discipline. He made the case that the foundation of modern international law rested not, as most assumed, with the seventeenth-century Dutch thinker Hugo Grotius, but with sixteenth-century Spanish theologian Francisco de Vitoria. Far from being an antiquarian assertion, the Spanish origin narrative placed the inception of international law in the context of the discovery of America, rather than in the European wars of religion. The recognition of equal rights to the American natives by Vitoria was the pedigree on which Scott built a progressive international law, responsive to the rise of the United States as the leading global power and developments in international organization such as the creation of the League of Nations. At the same time, Scott associated the authority of Vitoria with projects he invested with personal meaning but were controversial within the US foreign policy establishment he belonged to. Scott claimed the authority of Vitoria in order to obtain the blessing of international adjudication by the Catholic Church and the recognition of equal rights for women by treaty. The dissertation describes the Spanish origin project in context, relying on Scott’s biography, changes in the self-understanding of the international legal profession, as well as on larger social and political trends in US and global history. Keeping in mind Vitoria’s persisting role as a key figure in the canon of international legal history, the dissertation sheds light on the contingency of shared assumptions about the discipline and their unspoken implications. The legacy of the international law Scott developed for the American century is still with the profession today, in the shape of the normalization and de-politicization of rights language and of key concepts like equality and rule of law.Kansainvälinen juristi James Brown Scott kirjoitti maailmansotien välisenä aikana useita teoksia kansainvälisen oikeuden historiasta. Hänen näkemyksensä oli, että nykyajan kansainvälisen oikeuden perusta ei ole, kuten yleisesti oletettiin, 1600-luvun hollantilaisen ajattelijan Hugo Grotiuksen kirjoituksissa, vaan 1500-luvun espanjalaisen teologin Francisco de Vitorian työssä. Scottin narratiivi keskittyi näin kansainvälisen oikeuden espanjalaiseen alkuperään, ja siinä oppialan synty liittyi Amerikan löytymiseen Euroopan uskonsotien sijasta. Scott ei rajannut työtään historialliseen tutkimukseen, vaan Vitorian näkemys Amerikan alkuperäiskansojen yhdenvertaisten oikeuksien tunnustamisesta oli pohja, jolle Scott rakensi edistyksellisen kansainvälisen oikeuden. Scottin edistyksellinen kansainvälinen oikeus kykeni vastaamaan Yhdysvaltojen nousuun maailman johtavaksi suurvallaksi sekä kansainvälisen järjestyksen kehitykseen, kuten Kansainliiton perustamiseen. Samanaikaisesti Scott tukeutui Vitorian näkemyksiin henkilökohtaisissa tutkimusprojekteissaan, jotka olivat kuitenkin ristiriidassa useimpien vaikutusvaltaisten Yhdysvaltain ulkopolitiikan asiantuntijoiden näkemysten kanssa. Scott vetosi Vitorian auktoriteettiin myös saadakseen katolisen kirkon tuen kansainväliselle tuomioistuimelle ja jotta naisten tasa-arvoiset oikeudet tunnustettaisiin sopimuksella. Väitöskirjassa Scottin kansainvälisen oikeuden espanjalaiseen alkuperään keskittyvä projekti asetetaan kontekstiinsa nojaten Scottin elämäkertaan, muutoksiin kansainvälisen juristin ammatin itsensä ymmärtämisessä sekä Yhdysvaltain ja globaalin historian laajempiin sosiaalisiin ja poliittisiin suuntauksiin. Ottaen huomioon Vitorian keskeisen aseman kansainvälisen oikeuden historiassa, väitöskirjassa kuvataan opinalan jaettujen olettamusten kontingenssiä, sekä sitä, millaisia ääneen lausumattomia seurauksia näillä on. Scottin kehittämän kansainvälisen oikeuden perintö vaikuttaa yhä tämän päivän kansainvälisessä oikeudessa perus- ja ihmisoikeuskeskustelun ja sellaisten avainkäsitteiden, kuten yhdenvertaisuuden ja oikeusvaltioperiaatteen normalisoitumisessa ja epäpolitisoitumisessa.
URI: URN:ISBN:978-951-51-4133-0
http://hdl.handle.net/10138/233591
Date: 2018-04-14
Subject:
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TheAmeri.pdf 1.246Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record