Pala Afrikkaa Suomessa : Toimintatutkimus tuotteiden suunnittelusta AavikonRuusu-järjestölle

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803201517
Title: Pala Afrikkaa Suomessa : Toimintatutkimus tuotteiden suunnittelusta AavikonRuusu-järjestölle
Author: Rajaniemi, Essi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803201517
http://hdl.handle.net/10138/233629
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten kuluttajat suhtautuvat kehittyvissä maissa valmistettuihin käsityötuotteisiin ja millaisia ostotottumuksia heillä on. Erityisesti tutkimuksessa keskitytään siihen, millaisena kuluttajat kokevat tuotteet, mitkä ovat tuotteiden vahvuudet ja miten tuotteita voisi kehittää suomalaisten kuluttajien maun mukaisiksi. Tutkielma toteutetaan yhteistyössä Mauritaniassa toimivan AavikonRuusu kehitysyhteistyöjärjestön kanssa. Järjestön yksi kehitysyhteistyön muodoista on paikallisten naisten valmistamien käsityötuotteiden tuominen myyntiin Suomeen. Tähän asti naiset ovat valmistaneet paljon erilaisia tuotteita, joiden myynti on vaihdellut suuresti. Järjestön toiveesta naisille suunnitellaan muutamia suomalaisten kuluttajien toiveiden pohjalta suunniteltuja tuote-ehdotuksia. Uusien tuotteiden toivotaan lisäävän tuotteiden myyntiä sekä parantavan tuotteiden laatua naisten keskittyessä vain muutaman tuotteen valmistamiseen. Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena. Tutkimus eteni toimintatutkimukselle tyypillisissä sykleissä, joissa edellisen syklin tulokset ohjasivat tutkimuksen seuraavaa vaihetta. Tutkimus aloitettiin pohjakyselyllä, jossa kartoitettiin yleisesti Suomalaisten kuluttajien näkemyksiä kehittyvissä maissa valmistettuja käsityötuotteita kohtaan. Tulosten pohjalta suunniteltiin kymmenen tuote-ehdotusta, joita naisten Mauritaniassa olisi mahdollista valmistaa. Toisessa kyselyssä kuluttajilta kerättiin kommentteja ja uusista tuote-ehdotuksia. Saatujen vastausten perusteella valittiin lopulliset viisi Mauritaniaan toimitettavaa tuote-ehdotusta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaiset kuluttajat suhtautuvat kehittyvissä maissa valmistettuihin tuotteisiin myönteisesti ja pitävät tuotteita kauniina. Tuotteita kuitenkin ostetaan harvoin, suuri osa vastaajista kerran vuodessa tai harvemmin. Syynä tähän on, etteivät kuluttajat koe tuotteiden sopivan heidän tyyliinsä. Useat näkivät tuotteet kauniina ja eksoottisina, mutta kaipasivat itse enemmän hillittyä ja skandinaaviseen tyyliin sopivia tuotteita. Tämä ristiriita on otettu huomioon lopullisten tuotteiden suunnittelussa. Tuotteissa on pyritty yhdistämään pelkistetympi tyyli mauritanialaisten naisten kiinnostuksenkohteisiin ja taitoihin. Tuotteisiin on jätetty mahdollisuus tekijöiden omalle mielikuvitukselle ja luovuudelle esimerkiksi mallin muokkauksen, sekä värien ja kirjontojen valinnan muodossa.This research aims to bring new information to how Finnish customer see products that are handmade in developing countries. First goal of the research was to build a picture of what Finnish customers think about these products and what kind of things they value when buying the product. This part will also rise up how the products could be made even better and to fit more to Nordic customers taste. The information gain will be used to design product suggestions to Finnish development cooperation organisation AavikonRuusu. AavikonRuusu works at Mauritania and brings handmade products made by local women to be sold in Finland. At the moment the products and their quality varies a lot. The organization hopes to have few product ideas that would suit Finnish customers taste and are easy enough for women in Mauritania to make. With the new product ideas the sell would increase and the products would be better quality than before. The aim is development that would benefit the women in Mauritania and help them to improve their living standards. This research was carried out as an action research. The research was processed in cycles. Every cycle produced important information about the subject and guided to the next phase. The ground inquiry was about Finnish customers' opinions about the handmade products made in developing countries. Based on the results the product suggestions were made. In another inquiry the customers were asked comments about the new product suggestions. After that the final products were chosen, pictures and instruction needed were made and delivered to AavikonRuusu representative. The research revealed that Finnish customers think positively about products made in developing countries and see them beautiful. However, many feel that the products do not fit to their own style. Because of that, customers seem to buy handmade products only infrequently. Answerers in the queries wish that the handmade products would be less colourful and a bit simpler. These wishes have been taken in notice while designing the product suggestions. The suggested products are made simple enough to women in Mauritania to make. They don't enquire lot of skills or materials to be made. In design process there is also taken to consideration the possibilities for Mauritanian women to modify the product and use their imagination
Subject: toimintatutkimus
käsityötiede
kehittyvät maat
Mauritania
tuotesuunnittelu
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record