Fertility in Namibia : Changes in fertility levels in North-Central Namibia 1960-2001, including an assessment of the impact of HIV

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:951-9450-44-0
Title: Fertility in Namibia : Changes in fertility levels in North-Central Namibia 1960-2001, including an assessment of the impact of HIV
Alternative title: Syntyvyys Namibiassa : Hedelmällisyyden tason muutokset Pohjois-Namibian keskiosissa 1960-2001, mukaan lukien arvio HIVin vaikutuksesta
Author: Shemeikka, Riikka
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiologian laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, sociologiska institutionen
Publisher: The Population Research Institute (Väestöntutkimuslaitos)
Date: 2006-09-08
Language: eng
Belongs to series: Yearbook of Population Research in Finland - URN:ISSN:0506-3590
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:951-9450-44-0
http://hdl.handle.net/10138/23367
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The aim of this study was to estimate the development of fertility in North-Central Namibia, former Ovamboland, from 1960 to 2001. Special attention was given to the onset of fertility decline and to the impact of the HIV epidemic on fertility. An additional aim was to introduce parish registers as a source of data for fertility research in Africa. Data used consisted of parish registers from Evangelical Lutheran congregations, the 1991 and 2001 Population and Housing Censuses, the 1992 and 2000 Namibia Demographic and Health Surveys, and the HIV sentinel surveillances of 1992-2004. Both period and cohort fertility were analysed. The P/F ratio method was used when analysing census data. The impact of HIV infection on fertility was estimated indirectly by comparing the fertility histories of women who died at an age of less than 50 years with the fertility of other women. The impact of the HIV epidemic on fertility was assessed both among infected women and in the general population. Fertility in the study population began to decline in 1980. The decline was rapid during the 1980s, levelled off in the early 1990s at the end of war of independence and then continued to decline until the end of the study period. According to parish registers, total fertility was 6.4 in the 1960s and 6.5 in the 1970s, and declined to 5.1 in the 1980s and 4.2 in the 1990s. Adjustment of these total fertility rates to correspond to levels of fertility based on data from the 1991 and 2001 censuses resulted in total fertility declining from 7.6 in 1960-79 to 6.0 in 1980-89, and to 4.9 in 1990-99. The decline was associated with increased age at first marriage, declining marital fertility and increasing premarital fertility. Fertility among adolescents increased, whereas the fertility of women in all other age groups declined. During the 1980s, the war of independence contributed to declining fertility through spousal separation and delayed marriages. Contraception has been employed in the study region since the 1980s, but in the early 1990s, use of contraceptives was still so limited that fertility was higher in North-Central Namibia than in other regions of the country. In the 1990s, fertility decline was largely a result of the increased prevalence of contraception. HIV prevalence among pregnant women increased from 4% in 1992 to 25% in 2001. In 2001, total fertility among HIV-infected women (3.7) was lower than that among other women (4.8), resulting in total fertility of 4.4 among the general population in 2001. The HIV epidemic explained more than a quarter of the decline in total fertility at population level during most of the 1990s. The HIV epidemic also reduced the number of children born by reducing the number of potential mothers. In the future, HIV will have an extensive influence on both the size and age structure of the Namibian population. Although HIV influences demographic development through both fertility and mortality, the effect through changes in fertility will be smaller than the effect through mortality. In the study region, as in some other regions of southern Africa, a new type of demographic transition is under way, one in which population growth stagnates or even reverses because of the combined effects of declining fertility and increasing mortality, both of which are consequences of the HIV pandemic.Tutkimuksessa arvioitiin syntyvyyden kehitystä entisen Ambomaan alueella Pohjois-Namibiassa vuodesta 1960 vuoteen 2001. Lisäksi arvioitiin HIVin vaikutusta väestönkehitykseen koko Namibiassa nyt ja tulevaisuudessa sekä erityisesti sen vaikutusta hedelmällisyyteen tutkimusalueella. Tutkimuksessa oli käytössä Afrikan väestöntutkimuksessa varsin ainutlaatuinen aineisto, alueen evankelisluterilaisten seurakuntien kirkonkirjat. Kirkonkirjojen olemassaolo perustuu suomalaiseen lähetystyöhön. Lisäksi käytettiin moderneja väestölaskenta-aineistoja vuosilta 1991 ja 2001, Namibia Demographic and Health Survey -otantatutkimuksia vuosilta 1992 ja 2000 sekä raskaana olevien naisten HIV-tutkimuksia vuosilta 1992-2004. Kirkonkirjat ovat rekisteripohjainen aineisto, josta saa tietoa syntyvyyden tason vaihtelusta yksityiskohtaisemmin ja pidemmällä aikavälillä kuin mitä aiemmin on ollut mahdollista. Tiedot Namibian väestönkehityksestä itsenäisyyttä edeltävältä ajalta, eli ennen vuotta 1990, ovat ennen tätä tutkimusta olleet hyvin vähäisiä. Hedelmällisyyden lasku alkoi tutkimusalueella vuonna 1980. Kirkonkirjojen mukaan lasten määrä naista kohti (kokonaishedelmällisyysluku eli TFR) oli 1960- ja 1970-luvuilla 6,4-6,5. Hedelmällisyys väheni 1970-lukuun verrattuna 1980-luvulla yli 20 % (TFR 5,1) ja 1990-luvulla yli kolmanneksen (TFR 4,2). Kun hedelmällisyysluvut mukautetaan vuosien 1991 ja 2001 väestölaskentojen hedelmällisyyden tasoa vastaaviksi, hedelmällisyys (TFR) laski 7,6 lapsesta naista kohti 1960- ja 1970-luvuilla 4,9 lapseen 1990-luvulla. Hedelmällisyys laski tutkimusjaksolla 1960-2001 kaikkien muiden paitsi alle 20-vuotiaiden keskuudessa. Alle 20-vuotiaiden kohdalla hedelmällisyys kasvoi 1970-luvulta lähtien. Tutkimusjakson aikana naisten ikä heidän solmiessaan ensimmäistä avioliittoaan nousi ja hedelmällisyys avioliitoissa väheni, mutta avioliittojen ulkopuolinen hedelmällisyys lisääntyi. Hedelmällisyyden laskun taustalla olivat 1980-luvulla pääosin itsenäisyyssota ja 1990-luvulla pääosin yleistynyt ehkäisy ja HIV-epidemia. HIV-tartunnat yleistyivät nopeasti 1990-luvulla. Kun vuonna 1992 neljällä prosentilla raskaana olevista naisista oli HIV-tartunta, oli tartunnan saaneiden osuus vuonna 2001 jo 25 %. HIV-tartunta vähentää naisen hedelmällisyyttä. Vuonna 2001 oli HIV-tartunnan saaneilla naisilla yli 20 % vähemmän lapsia (TFR 3,7) kuin muilla naisilla (TFR 4,8). Koska tartunnan saaneiden osuus kaikista naisista on suuri, alensi HIV-epidemia koko väestön hedelmällisyyttä kahdeksan prosenttia (koko väestön TFR 4,4) vuonna 2001. Tartuntojen yleisyydestä ja tartunnan saaneiden naisten alhaisesta hedelmällisyydestä johtuen HIV-epidemia selitti huomattavan osan tutkimusalueen hedelmällisyyden laskusta 1990-luvulla. Lisäksi HIV-epidemia vaikuttaa syntyvien lasten lukumäärään vähentämällä potentiaalisten äitien lukumäärää. Mikäli uudet tartunnat eivät vähene ja lääkehoito yleisty, tulee HIV-epidemialla olemaan huomattava vaikutus Namibian väestön kokoon ja rakenteeseen tulevaisuudessa. HIV-epidemia vähentää väestönkasvua sekä lisäämällä kuolleisuutta että alentamalla hedelmällisyyttä. Vaikutus on kuitenkin pienempi hedelmällisyyden laskun kuin kuolleisuuden kasvun kautta. Tutkimusalueella, kuten eräillä muilla alueilla eteläisessä Afrikassa, on käynnissä uuden tyyppinen väestöllinen muuntuminen. Siinä väestönkasvu pysähtyy tai väestön määrä kääntyy jopa laskuun väestön odotettavissa olevan eliniän laskiessa samalla kun hedelmällisyys laskee nopeasti sekä muiden tekijöiden että HIV-tartuntojen hedelmällisyyttä vähentävän vaikutuksen takia.
Subject: sosiologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Shemeikka_Riikka_dissertation_2006.pdf 4.924Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record