Käsityön tekemisen merkitys vankeuden ja vapauden kynnyksellä : Kahden naisvangin kokemuksia itsetunnon, elämänhallinnan ja käsityön yhteydestä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Jääskeläinen, Sanna
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201803201516
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/233713
dc.description.abstract The aim of this study was to find out how doing craft has an impact on self-esteem, life management and well-being for two women prisoners in Hämeenlinna prison. The study covers not only part of the time in prison but also six months after the release from prison. I wanted to find out the reasons that they had for doing craft, as well as what they made and why. I was also interested in knowing if they continued with their hobby, or if not, after being released and the reasons for their choice. In this study my hypothesis was that doing craft might help prisoners to cope with stressful feelings during the time in prison. My hypothesis was based on the theories of the role of craft in well-being and the impacts on self-esteem and life management. Doing craft has been found therapeutic for its ability to improve a person's self image and for maintaining functional mental health and for several benefits for mental well-being. I had three questions in my study which I wanted to get an answer to: "How did the prisoners consider the value of doing craft for self-esteem and life management in jail and in the activity centre Monikko in Hämeenlinna prison?", "What connections do former prisoners find between doing craft, self-esteem and life management?" and "What were the reasons for continuing or giving up doing craft after being released?". I had an interview with the women a few times while they were in prison and six months after they had been released. I analyzed the interviews using the content analysis. The interviews revealed that while in prison both women found the influence of doing craft, especially knitting, calming, stress reducing and therapeutic. They found that knitting increased the quality of life and the feeling of life management. They also realized that they have skills and talent to manage and complete tasks, which improved their self-esteem and increased their self-confidence. After having found their competence on knitting, they started to feel hopeful for the future again. While knitting they were able to evaluate and deconstruct their previous lives, consider the change of life and set new goals for it. After being released both women continued to knit mainly for the same reasons as in prison but also to avoid getting back to the previous lifestyle with harmful addictions. Keeping themselves busy by knitting among other responsibilities in their lives, they brought life management and increased control in their lives. Based on the results in my study, crafts, especially knitting, can be considered a useful chore in prison for its impact on reducing stress and on other benefits to mental well-being. en
dc.description.abstract Tutkimukseni tarkoituksena oli saada tietää, millaisia itsetunnon ja elämänhallinnan vaikutuksia haastattelemani käsitöitä tekevät naisvangit olivat huomanneet käsityön tekemisellään olleen itselleen vankeustuomionsa aikana ja sen jälkeen. Käsityön hyvinvointivaikutuksia koskevan tutkimustiedon mukaan käsityön tekeminen voi parantaa itsetuntoa, lisätä itseluottamusta ja lisätä elämänlaatua sekä elämänhallintaa. Pohjateorioihin perustuen voidaan olettaa, että käsityön tekemisellä olisi vankeuden aikana hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Halusin tutkia, mitä tai millaisia ne ovat. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää myös niitä syitä, miksi ja millaisia käsitöitä vankeusaikana tehtiin ja jatkuiko harrastaminen haastateltavien päästyä vapauteen ja millaiset asiat siihen vaikuttivat. Mielenkiintoni kohteena olivat myös, miten tutkimuksen kohteena olevat kaksi naisvankia kokivat vankilan toimintakeskus Monikon toimintaan osallistumisen vankeuden loppuaikoina. Tutkimusongelmat olivat, "Miten naisvangit kokivat käsityön tekemisen itsetunnon ja elämänhallinnan kannalta vankeudessa ja toimintakeskus Monikossa?", "Millaisia yhteyksiä entinen vanki kokee käsityön harrastamisella olevan itsetuntoonsa ja elämänhallintaansa siviilissä?" sekä kolmantena "Minkälaisista syistä käsityön tekemistä jatkettiin tai se lopetettiin?" Tutkimukseen osallistui kaksi Hämeenlinnan vankilan käsitöitä tekevää naisvankia. Hankin aineistoni haastatteluin, vastaajien oltua vapaudessa noin 6 kuukautta. Analysoin aineistoni sisällönanalyysillä luokittelemalla, teemoittelemalla ja tyypittelemällä käyttäen laatimaani taulukkoa. Tutkimuksessani selvisi, että molemmat vastaajat olivat hyötyneet käsitöiden tekemisestä sekä vankilassa ollessaan, että vapauden alkukuukausina. Sen parissa koetut onnistumiset kohensivat itseluottamusta ja lisäsivät elämänhallinnan tunnetta. Erityisesti neulomisesta oli tullut heille rakas harrastus. Molemmat vastaajat kokivat neulomisen olleen vankilassa aloitetun ja siviilissä jatketun elämänmuutoksen tukena. Toinen vastaajista hyötyi erityisesti vankilassa ollessaan neulomisen aikana tehdystä stressinpurku- ja ajattelutyöstä. Toiselle vastaajalle merkittävin elämänhallintavaikutus oli vankeuden jälkeen, kun neulominen opiskelun ohella tarjosi ajanvietettä ja sisältöä päiviin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että käsityön tekemisellä voi olla vankilassa myönteisiä hyvinvointivaikutuksia. Se voi lisätä vangin itseluottamusta, kohottaa itsetuntoa ja rentouttaa sekä lisätä elämänhallinnantunnetta tarjoamalla onnistumisia ja mielekästä tekemistä ja olemalla muun terveellisen elämän tukena. Käsityön tekemisen myönteiset hyvinvointivaikutukset voivat auttaa vankia selviytymään paremmin vankilaelämän stressaavuudesta. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject käsityö fi
dc.subject naisvanki fi
dc.subject itsetunto fi
dc.subject elämänhallinta fi
dc.subject terapeuttisuus fi
dc.subject hyvinvointi fi
dc.subject neulonta fi
dc.title Käsityön tekemisen merkitys vankeuden ja vapauden kynnyksellä : Kahden naisvangin kokemuksia itsetunnon, elämänhallinnan ja käsityön yhteydestä fi
dc.title.alternative Mental benefits of doing craft in jail and in freedom : A study of how doing craft has an impact on self-esteem and life management for two women prisoners en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Käsityötiede fi
dc.subject.discipline Craft Science en
dc.subject.discipline Slöjdvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201803201516

Files in this item

Files Size Format View
Jaaskelainen_Sanna_Progradu_2018 (1).pdf 384.6Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record