"March from the Age of Imitation to the Age of Creation" : Musical Representations of Japan in the Work and Thought of Shinkō Sakkyokuka Renmei, 1930-1940

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4177-4
Title: "March from the Age of Imitation to the Age of Creation" : Musical Representations of Japan in the Work and Thought of Shinkō Sakkyokuka Renmei, 1930-1940
Author: Lehtonen, Lasse
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-04-20
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4177-4
http://hdl.handle.net/10138/233760
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Japan in the 1930s was a culturally complex land combining various syntheses and juxtapositions of Western and Japanese culture and thought. One phenomenon that exemplifies this is Japanese-style composition—here defined as music based on Western principles of composition but adopting elements from Japanese music and culture—which became a notable and debated new trend among Japanese composers in the late 1930s. The main objective of this thesis is to understand Japanese-style composition as a phenomenon in the 1930s: what it was musically, why it emerged, and how it related to the social developments of the time. To accomplish this, the present study discusses the musical work and thought of the founding members of the composer group Shinkō sakkyokuka renmei (Federation of Emerging Composers). By adopting Carl Dahlhaus’s structural study of history and the examination of musical works in their socio-cultural context, this thesis discusses the works of Shinkō sakkyokuka renmei as discourses that convey the ideas and values of their time. The approach is linked with studies emphasizing the “imaginary” and constantly changing nature of culture and nations: the thesis does not claim to recognize that which is, but which has been thought of as being Japanese. Identifying these musical elements—a procedure for which the thesis proposes a methodology—is considered to be the first step in enabling more contextualized analysis. The results of this thesis suggest that Japanese-style composition in the 1930s was not a monolith, but followed various viewpoints and approaches. The motivations to adopt them ranged from the defense of the traditional Japanese way of life to the pursuit of the modernist aim of developing and renewing expression in Western-style music. These results suggest that prewar Japanese music introduced significantly more versatile viewpoints into Japanese-style composition than has been recognized to date—including even the use of relatively modern compositional techniques such as microtonality as a “Japanese element.” The musical approaches of each composer also merge with the discourses of the time related to traditionalism, modernism, and nationalism, and reflect the confusion between Japanese and Western culture apparent in Japan of the time. From this perspective, they end up constituting the social and cultural issues of their time.1930-luvun Japani oli kulttuurisesti monimutkainen yhteiskunta, jossa toteutuivat samanaikaisesti useat erilaiset japanilaisen ja länsimaisen kulttuurin synteesit ja vastakkainasettelut. Yksi osuva esimerkki tästä on japanilaistyylinen sävellys – joka on tässä tutkimuksessa määritelty länsimaisen taidemusiikin sävelkieleen japanilaisesta kulttuurista ja musiikista vaikutteita ottaneeksi suuntaukseksi – joka oli merkittävä ja kiistelty aihe japanilaisten säveltäjien keskuudessa 1930-luvulla. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää 1930-luvun japanilaistyylistä sävellystä: sitä, mitä se oli musiikillisesti, miksi se syntyi ja miten se liittyi aikansa yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin. Tutkimuksen keskiössä on vuonna 1930 perustettu säveltäjäryhmä Shinkō sakkyokuka renmei. Väitöskirja tarkastelee ryhmän perustajajäsenten musiikkiteoksia ja ajattelua osana tuon ajan yhteiskunnallista kontekstia. Se selvittää, miten tuon aikakauden säveltäjät kokivat ”japanilaisuuden” käsitteen ja tarjoaa myös työkaluja ymmärtää aihetta musiikillisesti. Tutkimuksen tulosten perusteella 1930-luvun japanilainen taidemusiikkisävellys oli monimutkainen ja monipuolinen kokonaisuus, joka koostui hyvin erilaisista lähtökohdista. Japanilaistyylinen musiikki saattoi esimerkiksi näyttäytyä japanilaisen elämäntavan puolustamisena, mutta toisaalta myös länsimaisen taidemusiikkisävellyksen modernistisena kehittämisenä. Tutkimustulosten perusteella sotaa edeltävä musiikki sisälsi huomattavasti monipuolisempia näkökulmia japanilaisvaikutteiden hyödyntämiseen kuin tähänastisessa tutkimuksessa on tunnustettu – jopa länsimaissakin uusien sävellystekniikoiden kuten mikrotonaalisuuden näkeminen ”japanilaisena” elementtinä. Jokaisen säveltäjän lähtökohdat myös liittyvät aikakauden keskusteluun perinteisyydestä, modernismista ja nationalismista ja heijastavat ajan kulttuurisia ristiriitoja. Tästä näkökulmasta ne myös omalta osaltaan rakensivat oman aikansa yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä.
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Marchfro.pdf 5.333Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record