Algoritmiset adaptaatiot : nykyaikainen näkökulma kirjoittamisen ja teknologian suhteeseen = Algorithmic adaptations : contemporary view on writing and technology

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7218-27-3
Title: Algoritmiset adaptaatiot : nykyaikainen näkökulma kirjoittamisen ja teknologian suhteeseen = Algorithmic adaptations : contemporary view on writing and technology
Author: Huopaniemi, Otso
Contributor: Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) / Forskningscentrum för teater, dans och performance / Performing Arts Research Centre
Date: 2018
Thesis level: Doctoral thesis
Belongs to series: Acta Scenica
ISSN: 2242-6485
ISBN: 978-952-7218-27-3
URI: http://hdl.handle.net/10138/233773
URN:ISBN:978-952-7218-27-3
Electronic publication: http://actascenica.teak.fi/huopaniemi-otso/
Abstract: Tutkimus koostuu kahdesta taiteellisesta osasta ja kirjallisesta osasta. Taiteelliset osat ovat vuonna 2013 esitetty love.abz ja vuonna 2015 esitetty (love.abz)³. Molemmat ovat näyttämöesityksiä, joissa yhteensä yksitoista inhimillistä esiintyjää luo löyhästi näytelmääni Rakkauden ABZ perustuvia tekstifragmentteja käyttäen puheentunnistusta ja konekäännöstä. Tutkimuksen kirjallinen osa on kaksikielinen verkkoväitös, joka hyödyntää taiteellisissa osissa kehitettyjä kirjoitusmenetelmiä ja muuntaa niitä diskursiivisen kirjoittamisen tarkoituksiin.The research consists of two artistic parts and a written part. The artistic parts are love.abz, performed in 2013, and (love.abz)³, performed in 2015. Both are stage performances in which human performers (eleven in all) write text fragments loosely based on my play An ABZ of Love using speech recognition and machine translation. The written part of the research is a bilingual, open access thesis that utilizes the writing methods developed in the artistic parts, altering them for the purposes of discursive writing.
Subject: ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
algoritmiset prosessit
itsekäännös
digitaalinen taiteellinen tutkimus
adaptaatio
human-technology interaction
algorithmic processes
digital artistic research
adaptation
Subject: ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
algoritmiset prosessit
itsekäännös
digitaalinen taiteellinen tutkimus
adaptaatio
human-technology interaction
algorithmic processes
digital artistic research
adaptation
Subject (ysa): love.abz (esitys)
(love.abz)³ (esitys)
kirjoittaminen
lukeminen
tietokoneavusteinen kääntäminen
ihminen-konejärjestelmät
vuorovaikutus
algoritmit
uusmedia
menetelmät
prosessit
kääntäminen
esitykset
Subject (allärs): skrivande
läsning
datorstödd översättning
människa-dator-interaktion
växelverkan
algoritmer
nya media
metoder
processer
översättning
föreställningar (framföranden)
Subject (lcsh): Writing.
Reading.
Technology.
Interaction.
Algorithms.
Digital media.
Self-translation.
Art - Research.
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record