Algoritmiset adaptaatiot : nykyaikainen näkökulma kirjoittamisen ja teknologian suhteeseen = Algorithmic adaptations : contemporary view on writing and technology

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7218-27-3
Julkaisun nimi: Algoritmiset adaptaatiot : nykyaikainen näkökulma kirjoittamisen ja teknologian suhteeseen = Algorithmic adaptations : contemporary view on writing and technology
Tekijä: Huopaniemi, Otso
Muu tekijä: Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) / Forskningscentrum för teater, dans och performance / Performing Arts Research Centre
Opinnäytteen taso: väitöstutkimus
väitöskirja
Kuuluu julkaisusarjaan: Acta Scenica
ISSN: 2242-6485
ISBN: 978-952-7218-27-3
Tiivistelmä: Tutkimus koostuu kahdesta taiteellisesta osasta ja kirjallisesta osasta. Taiteelliset osat ovat vuonna 2013 esitetty love.abz ja vuonna 2015 esitetty (love.abz)³. Molemmat ovat näyttämöesityksiä, joissa yhteensä yksitoista inhimillistä esiintyjää luo löyhästi näytelmääni Rakkauden ABZ perustuvia tekstifragmentteja käyttäen puheentunnistusta ja konekäännöstä. Tutkimuksen kirjallinen osa on kaksikielinen verkkoväitös, joka hyödyntää taiteellisissa osissa kehitettyjä kirjoitusmenetelmiä ja muuntaa niitä diskursiivisen kirjoittamisen tarkoituksiin.The research consists of two artistic parts and a written part. The artistic parts are love.abz, performed in 2013, and (love.abz)³, performed in 2015. Both are stage performances in which human performers (eleven in all) write text fragments loosely based on my play An ABZ of Love using speech recognition and machine translation. The written part of the research is a bilingual, open access thesis that utilizes the writing methods developed in the artistic parts, altering them for the purposes of discursive writing.
URI: http://hdl.handle.net/10138/233773
URN:ISBN:978-952-7218-27-3
Päiväys: 2018
Avainsanat: ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
algoritmiset prosessit
itsekäännös
digitaalinen taiteellinen tutkimus
adaptaatio
human-technology interaction
algorithmic processes
digital artistic research
adaptation
Asiasanat (ysa): love.abz (esitys)
(love.abz)³ (esitys)
kirjoittaminen
lukeminen
tietokoneavusteinen kääntäminen
ihminen-konejärjestelmät
vuorovaikutus
algoritmit
uusmedia
menetelmät
prosessit
kääntäminen
esitykset
Asiasanat (allärs): skrivande
läsning
datorstödd översättning
människa-dator-interaktion
växelverkan
algoritmer
nya media
metoder
processer
översättning
föreställningar (framföranden)
Asiasanat (lcsh): Writing.
Reading.
Technology.
Interaction.
Algorithms.
Digital media.
Self-translation.
Art - Research.
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot