Mielenterveysperusteiset sairauspäivärahakaudet vuosina 2005–2017

Show simple item record

dc.contributor.author Tuulio-Henriksson, Annamari
dc.contributor.author Blomgren, Jenni
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2018-04-03T05:56:36Z
dc.date.available 2018-04-03T05:56:36Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.issn 2323-9239
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/233885
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201803226111 fi
dc.description 14 s. fi
dc.description.abstract Alkaneiden sairauspäivärahakausien määrät ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentyneet, mutta vuonna 2017 alkaneiden kausien määrä lähti uudelleen kasvuun. Mielenterveyden häiriöiden perusteella alkaneet kaudet eivät ole muiden kausien tavoin vähentyneet, ja vuoden 2017 kasvu sairauspäivärahalla korvatuissa sairauspoissaoloissa näyttää johtuvan yksinomaan mielenterveyden häiriöistä johtuvien kausien yleistymisestä. Tässä tutkimuksessa tarkastelimme mielenterveysperusteisten sairauspäivärahakausien kehitystä eri sairausryhmissä naisilla ja miehillä kolmessa ikäryhmässä vuosina 2005–2017. Aineistona käytettiin Kelan tietoja vuosina 2005–2017 alkaneista mielenterveysperusteisista sairauspäivärahakausista sukupuoli- ja ikäryhmittäin (16–34-, 35–49-ja 50–67-vuotiaat). Alkaneiden kausien määrät suhteutettiin Tilastokeskuksen tietoihin saman ikäisestä ei-eläkkeellä olevasta väestöstä. Naisilla alkoi väestöön suhteutettuna lähes kaksi kertaa niin paljon mielenterveysperusteisia sairauspäivärahakausia kuin miehillä. 16–34-vuotiailla naisilla alkaneiden kausien määrä hiljalleen kasvoi koko aikavälin 2005–2017, kun muissa naisten ikäryhmissä alkaneiden kausien määrä oli laskeva vuoteen 2015 saakka. Kaikissa naisten ikäryhmissä näkyi selvä kasvu vuosien 2016 ja 2017 välillä. Miehillä kausien yleisyydessä ei tapahtunut suuria muutoksia, vaikka 35 vuotta täyttäneiden miesten ikäryhmissä alkaneiden kausien trendi oli pääasiassa laskeva. Miehilläkin alkaneiden kausien määrä kasvoi vuosien 2016 ja 2017 välillä kaikissa ikäryhmissä. Kaikenikäisillä naisilla ja miehillä mielenterveysperusteisia sairauspäivärahakausia alkoi useimmin masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden perusteella, ja näissä sairausryhmissä näkyi viime vuosina myös selkein kasvu. Kasvun taustalla olevia tekijöitä on tärkeä selvittää. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Työpapereita 136 fi
dc.subject sairauspäivärahat fi
dc.subject sairauspoissaolot fi
dc.subject mielenterveyshäiriöt fi
dc.subject masennus fi
dc.subject ahdistuneisuushäiriöt fi
dc.subject nuoret fi
dc.subject aikuiset fi
dc.subject naiset fi
dc.subject miehet fi
dc.title Mielenterveysperusteiset sairauspäivärahakaudet vuosina 2005–2017 fi
dc.type Nettityöpapereita ja nettiartikkeleita fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita136.pdf 195.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record