Mitkä sosiaaliskognitiiviset tekijät selittävät varusmiesten käsihygieniaa?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/233994

Citation

Laine , H , Hankonen , N , Haukkala , A & Jallinoja , P 2013 , ' Mitkä sosiaaliskognitiiviset tekijät selittävät varusmiesten käsihygieniaa? ' , Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti , Vuosikerta. 50 , Nro 3 , Sivut 221-233 .

Title: Mitkä sosiaaliskognitiiviset tekijät selittävät varusmiesten käsihygieniaa?
Author: Laine, Hanna; Hankonen, Nelli; Haukkala, Ari; Jallinoja, Piia
Contributor organization: Hjelt-instituutti (-2014)
Kansanterveystieteen osasto
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalipsykologia
Sosiologia
Center for Population, Health and Society
Research Group of Nelli Hankonen
Research group of Ari Haukkala
Date: 2013
Language: fin
Number of pages: 13
Belongs to series: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
ISSN: 0355-5097
URI: http://hdl.handle.net/10138/233994
Abstract: Väestössä yleiset hengityselininfektiot ja mahasuolikanavan infektiot leviävät helposti riittämättömän käsihygienian vuoksi aiheuttaen sairauspoissaoloja ja siten myös merkittäviä taloudellisia kustannuksia. Käsihygienian edistämisinterventioiden suunnittelemiseksi tulisi ymmärtää käsienpesukäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella suomalaisten varusmiesten käsienpesuaikomukseen ja käsienpesuun vaikuttavia tekijöitä integroidun sosiaaliskognitiivisen teorian avulla. VirusFight-hankkeeseen kuuluva kyselytutkimuksen otos koostui 18–22-vuotiaista peruspalveluskauden miesalokkaista (N=139). Tilastollisena menetelmänä käytettiin hierarkkista lineaarista regressioanalyysia. Käsienpesuaikomusta ennustivat koettu pystyvyys, positiivinen tunneperäinen asenne, sosiaalinen paine sekä likaan ja puhtauteen liittyvät tunnereaktiot. Varsinaista käsienpesukäyttäytymistä puolestaan ennustivat käsienpesuaikomus, deskriptiivinen normi ja inhon tunteet. Käsienpesu on paitsi tietoiseen aikomukseen perustuvaa, myös automaattisemmin ympäristövihjeistä ohjautuvaa käyttäytymistä. Nuoriin miehiin kohdistuvissa käsihygieniainterventioissa mahdollisesti vaikuttavia toimenpiteitä ovat inhon virittäminen likaisuutta kohtaan ja käsienpesun yleisyyden korostaminen.
Subject: 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
5144 Sosiaalipsykologia
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
haukkala_2013_M ... smiesten_k_sihygieniaa.pdf 90.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record