Projektien kirjalliset työt

 

Recent Submissions

 • Storm, Janne (2020)
  In this research I study data sonification and how to use it in interactive sound art. In the thesis I look into selected sonification applications and methods for utilising instrument- like interactivity in sonification. As part of this master's project a new software application Resonata is presented, and its features are explained in this text. Resonata is an interactive audio-visual installation built with Max graphical programming environment. It explores the artistic possibilities of sonification and presents methods for interacting with audio software and data processing via the computer game controller Gametrak. In the design of Resonata I've used my knowledge and experience of music technology, sound control devices and audio processing. I have applied techniques used in musical performance, such as feedback systems between the player and the instrument, to data analysis in form of interactive sonification, in order to create an artistic experience.
 • Åberg, Heidi (2020)
  Tässä työssä tarkastelun kohteena on joitakin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelusjärjestykseen sisältyvän vastausmusiikin ilmenemismuotoja suhteessa affekteihin ilmaisukeinoina. Työn ei ole tarkoitus tuottaa yleistettäviä tuloksia. Työ tarjoaa kuitenkin avauksen ja näkökulman vastausmusiikin tarkoituksen ja eri toteutumistapojen käsittelyyn. Vastausmusiikista ei ole kirjoitettu paljon, joten on oleellista syventää käsityksiä vastausmusiikin mahdollisuuksista. Lähestyn vastausmusiikkia kirkkomusiikkina, en teologisesta näkökulmasta. Lähestyn myös vastausmusiikin toteuttamista muusikon näkökulmasta pyrkien retorisesti elävään esittämiseen. Lähestyn teosanalyysia laulavana muusikkona, mikä vaikuttaa teoksen tulkintaan. Affektin voi määritellä tunteena tai mielihaluna. Tässä yhteydessä erotellaan affekti tunteesta, jolloin affekti voi olla sekä laajemmin ymmärrettävä käsite että toisaalta muusikon tai kuulijan kokemana subjektiivinen tunne tai kehollinen tuntemus. Kirjallinen työ on osa projektia, johon kuuluu myös konsertti. Kirjalliseen työhön kuuluu affektianalyysi Henry Purcellin teoksesta The Blessed Virgin's Expostulations sekä vastausmusiikin soveltamisehdotuksia. Teosanalyysi liittyy myös konsertin harjoitteluprosessiin ja analysoitava teos on osa konserttiohjelmasta. Vastausmusiikin dialogiset ominaisuudet ovat oleelliset, jolloin vastausmusiikin esittämisessä pitäisi pyrkiä tavoittamaan kuulija affektien ilmentämisen keinoin. Samoin ehdotan, että ilmaisu on yhtä lailla keskeistä esitettäessä musiikkia muissa kuin kirkollisissa yhteyksissä.
 • Myllys, Petri (Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, 2014)
  This thesis describes a project examining the status of established user interface paradigms in digital audio workstations. The description proceeds in two stages. Firstly, the interfaces of prominent digital audio workstations are examined, and the fundamental interface structure is abstracted from the observations. Secondly, a modernised user interface concept is proposed. Technological frameworks and the background of the current digital audio workstation designs provide frames of reference for the examination of user interfaces. An important attribute of this thesis is the standpoint of the present day: the optimality of the established interface paradigms is assessed in connection with modern personal computing technology and today's music production. On this basis, improvements on the established paradigms are framed, and the resulting design is prosed as an abstract, highly scalable interface concept. The proposed interface concept offers a modernised approach to mixing in digital audio workstations and demonstrates several benefits of re-evaluating the established interface paradigms. Current interfaces are highly analogous to traditional, specific hardware audio devices. This poses inherent restrictions on the flexibility of the interfaces. Discarding some of these analogies allows the design of an up-to-date user interface that offers flexibility and scalability superior to the established approach.
 • Pajakkala, Markus (Sibelius-Akatemia, 2013)
  Utopianisti II is a music album that I have directed through all the phases from start to finish. I have composed, written and arranged all the material and taken care of record- ing, mixing and the artistic and technical production. In addition to the eight tracks of the actual Utopianisti II album, I have also added four tracks from a separate studiolive- recorded Utopianisti Meets Black Motor & Jon Ballantyne entity and a bonus track which I compiled out of leftover material from both the aforementioned sessions. The musical style of the album is varied; from tango to gypsy music from the Balkan to heavy metal, but is mostly in keeping with the context of jazz-rock fusion. The biggest inspiration for the project came from Frank Zappa. I play many instruments myself but in addition there are 27 guest musicians on the album, all of whom are highly skilled professionals in their trade. My goal was to create a new diverse, energetic and interesting type of music, to record the best possible performances from the musicians and myself and to use my music-technological skills to end up with a sound that's both influential and impressive. However, my precept was to do things in an unbuttoned "tongue-in-cheek" manner and to strive for letting the joy of playing and making music be heard on the album. In the written part I describe my methods and analyze how different elements of making the album affected each other and the end result.
 • Eskola, Risto (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2016)
  Tässä projektityössä on sävelletty 1980-luvun populaarimusiikin keinoin toteutettu messu. Työn taustana on tutkittu messumusiikin historiaa ja 1980-luvun populaarimusiikin käsitettä. Messu sisältää kahdeksan kappaletta. Päätyylilajeja ovat popmusiikki, hard rock ja funk. Tässä työssä kuvataan myös messun sävellysprosessia, lopullista sävellystuotosta ja muusikin esityksen käytännönjärjestelyjä. Messu kantaesitettiin osana työtä Kuopion tuomiokirkokossa 26. päivänä elokuuta vuonna 2016.
 • Kurkikangas, Timo (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2015)
  Raportissa esitellään tilaäänentoiston haasteita ja käytännön kokemuksia suurissa yli tuhannen hengen konserttisaleissa. Tarkastelun kohteena ovat tilaääntä hyödyntävien taidemusiikkiteosten realisointi ja ratkaisut. Esimerkkeinä raportissa käytetään Kaija Saariahon sävellysten La Passion de Simone ja Circle Map toteutuksia Helsingin Musiikkitalon suuressa konserttisalissa, Los Angelesin Walt Disney -salissa, Bostonin konserttisalissa sekä Finlandia-talossa. Monet raportissa esitetyt seikat toistuvat samankaltaisina myös pienemmissä konserttisaleissa eivätkä näin rajoitu ainoastaan suuriin konserttisaleihin, joissa mittaluokka tuo ilmiöt selvemmin havaittaviksi. Raportissa kiinnitetään myös huomiota produktioiden tuotantoaikatauluihin ja käytössä olleisiin resursseihin, joiden vaikutus taiteellisten lopputulosten tasoon on ollut merkittävä ja selvä.
 • Lappalainen, Tapio ([T. Lappalainen], 2014)
  The importance of music technology to the making of music has increased during recent decades. The cost of the necessary equipment and computer software has reduced dramatically, and this trend has brought teaching music technology to beginners within reach. This dissertation reports on a project to develop, using the Max program, study material for a music technology program specially designed for individuals in their early stages of music technological development. The study material provides a challenge also to more advanced students. The Pure Data -program (PD) was considered as an alternative to Max. Both programs are adaptive, which is an important feature. However, Pure Data provides weaker user support, leading me to choose Max. Moreover, Max, unlike PD, has the additional advantage of being compatible with the Ableton Live -program. Regular home computers provide plenty enough power to execute these programs. In the dissertation, different sectors of music technology are introduced in detail and teaching philosophy is pondered in relation to them. Properties of the Max program are described, along with its application to the role in assisting in the teaching process. At the heart of this dissertation are the Max patches which form assignments for the students, introducing them to concepts of acoustics, basic sound synthesis methods and the working principles of effects units and sound processors. The study material includes 40 patches which can be used as class assignments. The concept of music technology is defined in terms of the different work phases of music technology. Methods of teaching music technology are compared to methods of teaching traditional instruments. The concept of instrument is pondered and defined in detail. A novel definition of instrument makes it easier to consider electric instruments and electronic devices as instruments/tools for creating musical structures, for building sound sources, for musical performance and for recording music and sound for different types of media. The study material was tested during the academic year 2013-14 and feedback was solicited from the students of the Jokilaaksot Music Institute using a questionnaire. Students participated in this study actively and their response was in the main positive.
 • Ylipää, Johannes (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2015)
  In this artistic work, seven works arising from the period 2008-2014 form the composition portfolio, which I publicly presented as a concert in the spring of 2014. This project report is the written part of the master's work and complements the artistic work. The written part focuses on the background - music-theoretical and computational methods for computer-aided composing - to open up the works of music. I studied a variety of ways to apply chaos theory to serial, spectral and musical set theory techniques. Computation takes place in numerous computer algorithms using real-time control systems. Emerging generations can be seen as independent works of art or as material for further machining. The algorithms I've constructed combine sound, music and image. As my work is artistic and scientific, it especially illustrates mathematics through aural and visual sensations, so it can also have pedagogical value. Integrality in the broad sense can be seen at the centre of the research. Finally, I discuss key issues arising from the research and cross-connections between the research topics, as well as the artistic process itself, which unfolds as a retrospective self-reflection - a statement of tacit knowledge.
 • Linjama, Jari (Sibelius-Akatemia, 2011)
 • Holmén, Joonas (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2017)
  Sterner Stuff is an alternative rock album I have created under the name Joonas Holmén + The Lossy Codecs. I composed, recorded, mixed and produced all ten songs on the album. I also sang and played all the instruments other than the drums. Some additional instruments were also played by featuring artists. The music on Sterner Stuff is inspired by the artists I have listened to including The Smashing Pumpkins, Dinosaur Jr and Pedro the Lion, to name a few. While creating the album I aimed to make an album with personality, excellent songs, heartfelt lyrics and interesting mixing decisions. I wanted the end result to be the best representation of the songs I have written, and I also wanted my persona to come across clearly. In the written part I explore and analyze my musical tastes, ambitions, my past in music and myself as an artist. I detail the composing, recording, mixing and mastering of Sterner Stuff and analyze the finished album.
 • Padatsu, Maria (Sibelius-Akatemia, 2014)
  Projekti sai alkunsa kesällä 2013, kun olin yhteydessä Savonlinnan seurakuntaan kysyessäni lupaa perustaa seurakuntaan oma lapsikuoro. Pitkäaikainen toiveeni on ollut, että voisin työskennellä tavoitteellisesti nimenomaan seurakunnan lapsikuoron parissa. Lapsikuoro aloitti toimintansa syyskuulla 2013 ja se käynnistyi valmistautumisella Evankeliumijuna-konserttiin. Uuden lapsikuoron ensikonsertti, Evankeliumijuna, pidettiin Savonlinnan tuomiokirkossa helmikuussa 2014. Valitsin konserttimateriaaliksi Evankeliumijunan sen sisältämien tuttujen negrospirituaalien vuoksi, jotka tuttuudellaan houkuttelevat seurakuntalaisia laulamaan mukana. Evankeliumijuna kertoo evankeliumin ydinsanomaa mutkattomasti ja ymmärrettävästi. Projektini oli kaksivaiheinen: kuoron perustaminen ja konserttiin valmistautuminen. Lapsikuoron perustaminen ja lapsikuoron parissa työskenteleminen on haastavaa ja pitkäjänteistä työtä, jossa oppiminen on myös kuoronjohtajalla jatkuvaa. Asiantuntijaksi kasvaa vain kokemuksen kautta. Projekti kaikkineen on ollut hyvin opettavainen. Lapsikuoron perustaminen ja harjoituttaminen on ollut työlästä, mutta hyvin palkitsevaa työtä. Konserttiin valmistautuminen oli yllättävän aikaa vievää. Merkittävä osa konserttiin valmistautumista oli orkesterin kokoamista, harjoitusaikataulujen suunnittelua, tiedottamista, tilojen varaamista, nuottien kopioimista, mainosten suunnittelua, mainostamista ja esiintymisasujen hankintaa. Suurin osa ajasta meni kuitenkin harjoitusten pitämiseen. Toivon, että projektini kirjallinen osuus auttaa lapsikuoron perustamisesta kiinnostuneita tarttumaan rohkeasti haasteeseen. Voin myös lämpimästi suositella kuoron ohjelmistoon Evankeliumijuna-pakettia, sillä se osoittautui hyvin motivoivaksi ja helposti omaksuttavaksi materiaaliksi lapsikuorolle.
 • Härkönen, Sampo-Jaakko (Sibelius-Akatemia, 2014)
  Tämä kirjallinen osuus käsittelee Sibelius-Akatemian Academy Winds -puhallinorkesterin konserttitaltioinnin äänituotantoa ja taiteellista tuottamista osana musiikkiteknologian maisteriopintojeni suurprojektia. Opinnäytetyössä tehtävänäni on ollut toteuttaa konsertin ja siihen liittyvien harjoitusten äänitys ja tuottaminen ja taltioinnista laadittavan äänitteen teknis-taiteellinen jälkituotanto. Suurprojektin kirjallisessa osuudessa käsittelen Academy Winds -projektiin valmistautumista ja sen sisältämien eri työvaiheiden toteuttamista henkilökohtaiselta ja työnohjauksen kannalta. Lisäksi tarkastelen aiheeseen liittyviä asioita ja ilmiöitä lähdeaineiston pohjalta. Orkesterin konserttitallenteen tuottamistyötä lähestyn klassisen musiikin tuottamisen näkökulmasta ja tuon esille Academy Windsin kannalta aihepiiriin liittyviä yhtymäkohtia ja haasteita. Tuottamista ja äänituotannon teknistä puolta pohdin muun muassa seuraavien asioiden pohjalta: miten suureen orkesteriäänitykseen on hyvä valmistautua, mitä asioita käytännön toteutuksessa on tärkeää ottaa huomioon ja millaisia valintoja kannattaa tehdä esimerkiksi käytettävän äänitekniikan ja tuottamismetodin suhteen. Lisäksi käsittelen tuottamisen ja äänituotannon pedagogiikkaa ja oppimista osana Sibelius-Akatemialla tekemääni opettajan pedagogisiin opintoihin liittyvää kokonaisuutta. Sibelius-Akatemian Academy Winds on kokoonpanoltaan sinfoninen puhallinorkesteri. Taltioitu konsertti järjestettiin 1.3.2014 Musiikkitalon Sonore-salissa ja orkesteria johti kapellimestari Peter Ettrup Larsen. Ohjelma koostui kolmesta puhallinorkesterille sovitetusta sävellyksestä, jotka olivat Leonard Bernsteinin Symphonic Dances from West Side Story, Ib Glindemannin Konsertto trumpetille ja orkesterille ja Gustav Holstin Sarja numero 1. Suurprojektin ohjaajana toimi musiikkiteknologian aineryhmän klassisen musiikin äänityksen opettaja Markku Veijonsuo.