Joseph A. Schumpeter's Theory of Social and Economic Evolution : a Reconstruction and Critique

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-653-354-7
Title: Joseph A. Schumpeter's Theory of Social and Economic Evolution : a Reconstruction and Critique
Author: Kovacs, György
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, samhällspolitiska institutionen
Publisher: The Finnish Society of Science and Letters
Date: 2008-05-16
Language: eng
Belongs to series: Commentationes Scientiarum Socialium 70 - URN:ISSN:0355-256X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-653-354-7
http://hdl.handle.net/10138/23411
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The book presents a reconstruction, interpretation and critical evaluation of the Schumpeterian theoretical approach to socio-economic change. The analysis focuses on the problem of social evolution, on the interpretation of the innovation process and business cycles and, finally, on Schumpeter s optimistic neglect of ecological-environmental conditions as possible factors influencing social-economic change. The author investigates how the Schumpeterian approach describes the process of social and economic evolution, and how the logic of transformations is described, explained and understood in the Schumpeterian theory. The material of the study includes Schumpeter s works written after 1925, a related part of the commentary literature on these works, and a selected part of the related literature on the innovation process, technological transformations and the problem of long waves. Concerning the period after 1925, the Schumpeterian oeuvre is conceived and analysed as a more or less homogenous corpus of texts. The book is divided into 9 chapters. Chapters 1-2 describe the research problems and methods. Chapter 3 is an effort to provide a systematic reconstruction of Schumpeter's ideas concerning social and economic evolution. Chapters 4 and 5 focus their analysis on the innovation process. In Chapters 6 and 7 Schumpeter's theory of business cycles is examined. Chapter 8 evaluates Schumpeter's views concerning his relative neglect of ecological-environmental conditions as possible factors influencing social-economic change. Finally, chapter 9 draws the main conclusions.Teoksessa tarkastellaan Joseph. A. Schumpeterin teoriaa sosioekonomisesta muutoksesta. Analyysi keskittyy sosiaalisen evoluution problematiikkaan, innovaatioprosessin tulkintaan, taloudellisiin sykleihin ja lopuksi ympäristötekijöiden rooliin taloudellisessa muutoksessa. Tekijä tutkii kuinka kuvataan ja selitetään pitkäaikaisen sosioekonomisen muutoksen prosessia ja logiikkaa J.A. Schumpeterin teoriassa ja minkälaisia kehittämismahdollisuuksia teoria tarjoaa. Tutkimuksen aineisto koostuu J.A. Schumpeterin vuoden 1925 jälkeen kirjoittamista tärkeimmistä teoksista, hänen teoksiaan kommentoivasta kirjallisuudesta sekä innovaatioprosessiin ja taloudellisiin sykleihin liittyvästä valikoidusta tutkimuksesta. Schumpeterin 1925 jälkeen kirjoitettuja teoksia katsotaan yhtenäisenä tekstikorpuksena. Aineisto analysoidaan kvalitatiivisella menetelmällä. Kirja koostu yhdeksästä luvusta. Luvuissa 1-2 kuvaillaan tutkimusongelmaa ja käytettyä menetelmää. Luvussa 3 pyrkitään systemaattisesti rekonstruoimaan J.A. Schumpeterin teoriaa sosiaalisesta evoluutiosta. Luvuissa 4-5 analysoidaan innovaatioprosessia. Luvuissa 6-7 tarkastellaan taloudellisten syklien keskeisiä kysymyksiä ja ongelmia arvioimalla ja kehittämällä Schumpeterin teoriaa. Luvussa 8 pohditaan miksi Schumpeter jätti vähälle huomiolle ympäristötekijät sosiaalisen muutoksen vauhdittajana ja esitetään kehittämismahdollisuuksia. Luvussa 9 tehdään yhteenveto johtopäätöksistä.
Subject: yhteiskuntapolitiikka / ympäristöpolitiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record