What Is That Song? : Aleksej Balabanov's Brother and Rock as Film Music in Russian Cinema

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4125-5
Title: What Is That Song? : Aleksej Balabanov's Brother and Rock as Film Music in Russian Cinema
Alternative title: Mikä tuo laulu on? : Aleksej Balabanovin Veli ja rock elokuvamusiikkina venäläisessä elokuvassa
Author: Österberg, Ira
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Aleksanteri Institute
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-05-09
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4125-5
http://hdl.handle.net/10138/234141
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation examines the role of rock songs as film music in Russian cinema and how one important film, Aleksej Balabanov’s Brother (Brat, 1997), reshaped film music conventions in the 1990s. The study is divided into two sections: the first is a historical examination of more than twenty films made between the late 1920s and the early 1990s, the second focuses on Brother and its use of music. The research questions are 1) How is music used in Brother? 2) How were rock songs used in Russian cinema prior to Brother? 3) What are the similarities and the differences between the two uses? The methodology of the research is based on film music narratology combined with traditional Russian formalist and structural-semiotic views of art-texts as structures. Central concepts are Claudia Gorbman’s (1987) diegetic and non-diegetic music and Guido Heldt’s (2013) theoretization on film music, authorship and subjectivity. The study shows that the use of rock songs in Soviet-era Russian films goes through three stages. First they are used as exceptions to the main musical idiom and presented as diegetic performances connected with youth, nowness, dance and humor. Then, in the youth films of Dinara Asanova, rock songs gradually become a more dominant part of the musical strategies. Finally, during perestroika underground rock songs are used as the main idiom and rock gains new connotations of the intelligentsia and the avant-garde, but the songs are still mainly connected to realistic motivation. Brother differs from its predecessors as it combines a rock compilation score with gangster action instead of focusing only on youth or high art thematics. The analysis uncovers that the rock songs represent the voice of the author, but they are ambivalent in their relationship to the diegesis. A struggle emerges between the author-narrator and the main character over the music and this can be read as a self-reflective commentary on the development of the use of rock in Russian cinema. The overall path of rock songs in Russian films can be seen as the evolution of a device, in Jurij Tyn’janov’s (1977 [1927]) terms, in which the element (rock) changes its function and other elements move in to fulfill its previous functions. Brother’s music track acts as a link in the evolutionary chain of Russian film music’s development toward post-classical compilation and composite scores.Väitöskirjatutkimus tarkastelee venäläisen elokuvan rock-musiikinkäytön erityispiirteitä 1960-luvulta 1990-luvulle sekä sitä, miten yksi Neuvostoliiton jälkeisen elokuvan merkkiteos, Aleksej Balabanovin Veli (Brat, 1997), uudisti venäläisen elokuvamusiikin käytänteitä. Rock-laulut ovat tärkeä osa nykyelokuvien musiikillista ilmaisua. Länsimaisessa, erityisesti englanninkielisessä elokuvassa pelkästään rock- ja poplauluista koostetut musiikkiraidat ovat olleet arkipäivää jo 1950-luvulta lähtien. Venäläisessä elokuvassa tilanne oli kuitenkin pitkään hyvin erilainen, sillä Neuvostoliitossa rock-musiikkiin suhtauduttiin torjuvasti ja sen katsottiin edustavan läntistä turmelusta ja kaupallisuutta. Tutkimuksen ensimmäinen osa paljastaa, että neuvostoajan elokuvista kuitenkin löytyy yksittäisiä rock-lauluesityksiä jo 1960-luvulta alkaen. Yli 20 elokuvan musiikinkäytön analyysi osoittaa, että rock elokuvamusiikkina käy läpi kolme vaihetta. Ensin rockia kuullaan elokuvien tarinamaailman sisällä tapahtuvina esityksinä, ja muuten perinteisemmän musiikkivalikoiman keskellä nämä yksittäiset poikkeamat kuvastavat yleensä nuorison pinnallisuutta. 1970-luvun puolivälissä rock-musiikin rooli laajenee ja saa uusia merkityksiä erityisesti nuorisoelokuvan uranuurtajan Dinara Asanovan lämpivän ymmärtävissä elokuvissa. 1980-luvulla rockista tulee usean elokuvan kantava elementti; erityisesti perestroikan aikana rock-musiikkia käyttävien elokuvien keskeisenä sisältönä on välittää informaatiota rock-muusikoiden taidepiireistä. Tutkimuksen toinen osa keskittyy tutkimaan Veli-elokuvan musiikkia. 1990-luvun suurmenestys Veli yhdisti ennennäkemättömällä tavalla legendaarisen rock-yhtyeen Nautilus Pompiliuksen musiikkia kuvaukseen nuoren miehen taistelusta Pietarin mafiaa vastaan. Analyysi osoittaa, että Veljessä rock edustaa pääasiassa tekijän ääntä, mutta sen suhde kerrontaan on kaksijakoinen: toisaalta se tuo ulkomaisia vaikutteita venäläisen elokuvan piiriin, mutta toisaalta viittaa vahvasti perinteisiin. Koko elokuvan voi nähdä kuvauksena venäläisen ja läntisen rock-käsityksen ja elokuvamusiikkiperinteen yhteentörmäyksestä.
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
WhatIsTh.pdf 11.82Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record