Siirtymä MAY1-kurssilta lyhyen tai pitkän matematiikan 2. kurssille lukiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804131665
Title: Siirtymä MAY1-kurssilta lyhyen tai pitkän matematiikan 2. kurssille lukiossa
Author: Riiho, Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804131665
http://hdl.handle.net/10138/234202
Thesis level: master's thesis
Abstract: Matematiikan opiskelu lukiossa on syksystä 2016 lähtien alkanut kaikille opiskelijoille yhteisellä MAY1 -kurssilla ja vasta sen jälkeen on jakauduttu valinnan mukaan opiskelemaan joko pitkää tai lyhyttä matematiikkaa. Tämän uudistuksen myötä opiskelijoiden päätös matematiikan oppimäärän laajuuden valinnasta on siirtynyt yläkoulusta lukion puolelle. Tutkimukseni keskipisteenä oli lukion matematiikan kahden ensimmäisen kurssin välinen siirtymä. Pohjustan varsinaista tutkimusosuutta esittelemällä aluksi tehtävien luokittelun taustalla olevien tehtävätyyppien määritelmät. Lisäksi pohdin aiemman tutkimuksen valossa syitä matematiikan oppimäärän laajuuden valintaan, sekä oppikirjan osuutta tässä valintaprosessissa. Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, kuinka oppikirjat tukevat opiskelijoiden siirtymisprosessia MAY1 -kurssilta lukion matematiikan 2. kurssille ja miten näiden kurssien oppikirjat eroavat toisistaan. Aloitan tutkimusosuuden erittelemällä Lukion opetusuunnitelman perusteiden 2015 pohjalta, kuinka SanomaPron, Otavan ja Editan MAY1 -kurssin oppikirjat tukevat opiskelijan siirtymistä joko pitkään tai lyhyeen matematiikaan. Lisäksi analysoin ja vertailen näiden kustantajien pitkän sekä lyhyen matematiikan 2. kurssin oppikirjoja. Vertailu pohjautuu oppikirjojen toisistaan poikkeaviin sisällöllisiin ja rakenteellisiin ominaisuuksiin, sekä niiden tehtävätyyppijakaumien eroihin. Luokittelin tehtävätyyppeihin oppikirjojen toisen asteen polynomifuktiota, toisen asteen yhtälöä ja toisen asteen epäyhtälöä käsittelevät harjoitustehtävät. Lopuksi pohdin, ovatko matematiikan 2. kurssin oppikirjojen eroavaisuudet samankaltaisia kuin ne olivat MAY1 -kurssin kohdalla. Keskeismpinä tuloksina havaitsin useamman askeleen tehtävien lisääntyneen MAY1 -kurssilta matematiikan 2. kurssille siirryttäessä kaikkien kustantajien erityisesti pitkän matematiikan oppikirjoissa. Suurin kustantajakohtainen muutos kurssien välillä tapahtui Otavan oppikirjoissa. Otavan sekä lyhyen että pitkän matematiikan 2. kurssin oppikirjoissa oli selkeästi suurempi prosentuaalinen osuus perinteisiä tehtäviä ja rutiinitehtäviä kuin sen MAY1 -kurssin oppikirjassa. Tehtävätyyppijakaumissa huomasin kurssien välillä muitakin muutoksia, mutta erot eivät olleet niin suuria. Pääosin kunkin kustantajan 2. kurssin oppikirjassa jatkettiin MAY1 -kurssilla aloitettua linjaa, mutta erot olivat tasoittuneet. Totesin myös kaikkien kustantajien MAY1 -kurssin oppikirjoissa olevan sekä pitkään että lyhyeen matematiikkaan siirtymistä tukevia ominaisuuksia, määrät toki vaihtelivat kustantajittain.
Discipline: Teaching of Mathematics
Matematiikan opettajan koulutus
Utbildning av matematiklärare


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu lopullinen.pdf 390.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record