Diversity of microfungi preserved in European Palaeogene amber

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4152-1
Title: Diversity of microfungi preserved in European Palaeogene amber
Author: Kettunen, Elina
Other contributor: Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, biotieteiden laitos
Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, biovetenskapliga institutionen
University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-05-04
Language: en
Belongs to series: URN:ISSN:2342-5431
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4152-1
http://hdl.handle.net/10138/234204
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Fungi are one of the most diverse groups of organisms, but their fossil record is scarce compared with that of plants and animals. However, many fossils of microfungi have survived as inclusions in amber, which is fossilized resin produced by ancient trees millions of years ago. Some of these fossils were already discovered and described during the 19th century. There are important sources of Palaeogene amber in Europe: the Baltic and Bitterfeld deposits. Baltic amber is about 43–25 Ma old (Eocene), whereas Bitterfeld amber is slightly younger (approx. 24 Ma, Oligocene). The aim of this thesis was to increase our knowledge of the microfungi preserved in the Baltic and Bitterfeld ambers. The material studied included both historic collections and previously unstudied amber specimens. The approach led to several advances in the field of palaeomycology. The systematic affinities of the microfungi described by Robert Caspary and Richard Klebs over a century ago were reassessed. None of these historical specimens belong to the extant fungal genera they were originally assigned to. Amended descriptions were provided for the historical specimens, and several new types of fungi were described from novel amber specimens. These included the first fossils of lichen-associated filamentous fungi. The results demonstrate that relatively few fossil microfungi in amber can be identified accurately enough to be used as minimum age constraints in dating phylogenetic trees of different fungal lineages. All the fossil fungi studied grew either on or in the immediate vicinity of resin-producing trees, which made them likely candidates for preservation in amber.Sienet ovat yksi maapallon monimuotoisimmista eliöryhmistä, mutta niiden fossiileita on säilynyt vähän verrattuna kasvien ja eläinten jäänteisiin. Kuitenkin useita hyvin säilyneitä mikrosienten fossiileita on säilynyt meripihkassa, joka on muinaisten puiden tuottamaa fossiilista pihkaa. Sienifossiileita on löydetty ja kuvattu meripihkasta 1800-luvulta alkaen. Paleogeenikaudelta peräisin olevia tärkeitä meripihkan lähteitä ovat Baltian ja Bitterfeldin meripihkat. Baltian meripihka on iältään eoseenikautista (noin 43–25 miljoonaa vuotta vanhaa), ja Saksasta peräisin oleva Bitterfeldin meripihka oligoseenikautista (noin 24 miljoonaa vuotta vanhaa). Tämän väitöskirjan tarkoituksena oli lisätä tietämystä Baltian ja Bitterfeldin meripihkassa säilyneistä mikrosienistä, jotka kuuluivat pääasiassa rihmastohomeisiin. Materiaalina käytettiin meripihkanäytteitä historiallisista kokoelmista, sekä aiemmin tutkimattomia meripihkakappaleita. Historialliset meripihkanäytteet kuuluivat Robert Casparyn ja Richard Klebsin yli 100 vuotta sitten kuvaamaan sienifossiilikokoelmaan. Tutkimuksessa arvioitiin uudelleen näiden sienifossiilien systemaattista asemaa, ja havaittiin, ettei yksikään historiallisista näytteistä kuulu niihin nykysienisukuihin, joihin ne oli alun perin kuvattu. Tulokset osoittavat, että hyvin harva mikrosienifossiili voidaan tunnistaa niin tarkasti, että sitä voisi hyödyntää fylogeneettisissa tutkimuksissa, joissa pyritään selvittämään nykyisten sieniryhmien evoluutiohistoriaa. Väitöskirjassa kuvataan myös useita muinaisten jäkälien pinnalla eläneiden rihmastohomeiden fossiileja. Nämä ja monet muut tutkimuksessa ensi kertaa kuvatut mikrosienet kertovat sienten monimuotoisuudesta muinaisissa meripihkametsissä. Tutkitut sienet kasvoivat todennäköisesti meripihkaa tuottaneiden puiden päällä tai niiden läheisyydessä, minkä ansiosta niiden fossiloitumistodennäköisyys oli korkea.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
diversit.pdf 647.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record