Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/234473

Citation

Rantala , K E , Ahonen , P P , Alasuutari , N K , Kauppila , J , Kautto , P , Kuokkanen , K E , Römpötti , E , Saarenpää , K , Tala , J & Uusikylä , P 2018 , Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen . Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , Nro 27/2018 , Valtioneuvoston kanslia , Helsinki . < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-531-0 >

Title: Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen
Author: Rantala, Kati Elina; Ahonen, Pertti Pellervo; Alasuutari, Noora Kristiina; Kauppila, Jussi; Kautto, Petrus; Kuokkanen, Kanerva Eliisa; Römpötti, Essi; Saarenpää, Karoliina; Tala, Jyrki; Uusikylä, Petri
Contributor organization: Academic Disciplines of the Faculty of Social Sciences
Valtio-oppi
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Svenska social- och kommunalhögskolanin alayksikkö
Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkimusyksiköt
Democracy, Political Participation and Institutional Change
Publisher: Valtioneuvoston kanslia
Date: 2018-03
Language: fin
Number of pages: 211
Belongs to series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
ISBN: 978-952-287-531-0
ISSN: 2342-6799
URI: http://hdl.handle.net/10138/234473
Abstract: Tutkimuksessa on pyritty tuottamaan kattava, realistinen ja moniulotteinen yleiskuva sääntelytaakasta Suomessa. Erityisenä tavoitteena on ollut tunnistaa yrityksiin, kansalaistoimintaan ja yksittäisten ihmisten viranomaisasiointiin kohdistuvan turhan taakan keskeisimmät lähteet. Turhaa sääntelytaakkaa syntyy mm. seuraavista tekijöistä: epäselvä ja nopeasti muuttuva sääntely, ristiriitaiset ja päällekkäiset vaatimukset, kohtuuttoman raskaat menettelytavat asioinnissa viranomaisten kanssa ja sääntelyn epäyhtenäinen toimeenpano. Edes summittaisen ja uskottavan, numeerisen kokonaisarvion antaminen sääntelytaakasta ilman laajoja varaumia on mahdotonta. Tulosten mukaan 1) sääntelytaakka on epämääräinen käsite, mutta ilmiönä moniulotteinen, 2) sääntelytaakan mittaaminen on vaikeaa, 3) sääntelyn hallinta ja ongelmat toimeenpanossa muodostavat keskeisen osan sääntelytaakkaa, 4) kohdetahojen kokemukset sääntelytaakasta ovat monimuotoisia. Raportissa esitetään 15 kehittämisehdotusta koskien sääntelytaakan kohdentumista, sääntelyn toimeenpanoa ja lainvalmisteluprosesseja
Subject: 517 Valtio-oppi, hallintotiede
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
27_2018_Saantel ... iointi_ja_vahentaminen.pdf 2.198Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record