Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/234473

Lähdeviite

Rantala , K E , Ahonen , P P , Alasuutari , N K , Kauppila , J , Kautto , P , Kuokkanen , K E , Römpötti , E , Saarenpää , K , Tala , J & Uusikylä , P 2018 , Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen . Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , Nro 27/2018 , Valtioneuvoston kanslia , Helsinki . < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-531-0 >

Julkaisun nimi: Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen
Tekijä: Rantala, Kati Elina; Ahonen, Pertti Pellervo; Alasuutari, Noora Kristiina; Kauppila, Jussi; Kautto, Petrus; Kuokkanen, Kanerva Eliisa; Römpötti, Essi; Saarenpää, Karoliina; Tala, Jyrki; Uusikylä, Petri
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Helsingin yliopisto, Academic Disciplines of the Faculty of Social Sciences
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkimusyksiköt
Helsingin yliopisto, Svenska social- och kommunalhögskolanin alayksikkö
Julkaisija: Valtioneuvoston kanslia
Päiväys: 2018-03
Kieli: fin
Sivumäärä: 211
Kuuluu julkaisusarjaan: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
ISBN: 978-952-287-531-0
URI: http://hdl.handle.net/10138/234473
Tiivistelmä: Tutkimuksessa on pyritty tuottamaan kattava, realistinen ja moniulotteinen yleiskuva sääntelytaakasta Suomessa. Erityisenä tavoitteena on ollut tunnistaa yrityksiin, kansalaistoimintaan ja yksittäisten ihmisten viranomaisasiointiin kohdistuvan turhan taakan keskeisimmät lähteet. Turhaa sääntelytaakkaa syntyy mm. seuraavista tekijöistä: epäselvä ja nopeasti muuttuva sääntely, ristiriitaiset ja päällekkäiset vaatimukset, kohtuuttoman raskaat menettelytavat asioinnissa viranomaisten kanssa ja sääntelyn epäyhtenäinen toimeenpano. Edes summittaisen ja uskottavan, numeerisen kokonaisarvion antaminen sääntelytaakasta ilman laajoja varaumia on mahdotonta. Tulosten mukaan 1) sääntelytaakka on epämääräinen käsite, mutta ilmiönä moniulotteinen, 2) sääntelytaakan mittaaminen on vaikeaa, 3) sääntelyn hallinta ja ongelmat toimeenpanossa muodostavat keskeisen osan sääntelytaakkaa, 4) kohdetahojen kokemukset sääntelytaakasta ovat monimuotoisia. Raportissa esitetään 15 kehittämisehdotusta koskien sääntelytaakan kohdentumista, sääntelyn toimeenpanoa ja lainvalmisteluprosesseja
Avainsanat: 517 Valtio-oppi, hallintotiede
Tekijänoikeustiedot:


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
27_2018_Saantel ... iointi_ja_vahentaminen.pdf 2.198MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot