The Development of Finnish Syntax between the Ages of 1 Year, 8 Months and 3 Years

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4216-0
Title: The Development of Finnish Syntax between the Ages of 1 Year, 8 Months and 3 Years
Author: Saikkonen, Taija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Digital Humanities
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-05-22
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4216-0
http://hdl.handle.net/10138/234498
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This thesis investigates the development of Finnish syntax between the ages of one year, eight months and three years from the perspective of generative linguistics. The aim of the thesis is to study language acquisition phenomena that have been studied in other languages but not in Finnish. These phenomena are null subjects, Root Infinitives and the development of the functional projections in child Finnish. This thesis is the first research using generativist framework after Bowerman (1973). The longitudinal data of the thesis was collected by videotaping two girls’ spontaneous speech in their homes once a month in free play situations. The participants of the study were two monolingual Finnish girls between the ages of one year, eight months and three years. On average, one video recording lasted 58 minutes. The data include a total of 32 recordings and 8410 utterances. In the null subjects, children omit subjects even when they are obligatory in the adult language. Finnish is a partially pro-drop language where subjects are obligatory in the third person. The two Finnish children studied tended to omit subjects in the third person context in the same way as in other languages. Finnish children generally reach adult level at the age of two years, three months. In Root Infinitives, children use non-finite verb forms in a finite context. The Root Infinitive verb form in Finnish is the third person singular. It is the most frequent verb form in child Finnish, and the children do not use an infinitive verb forms in their early language. Thus, the Finnish Root Infinitive verb form is different from that of other languages, since it is the finite verb form. The functional projections have been one way to explain why children’s language differs from adult language. The children can have all the functional projections from the beginning of language acquisition, or they can develop over it time. In Finnish, functional projections develop gradually. However, Finnish children have one functional projection from the beginning of language two-word stage that can host a tense.Väitöskirjani tarkastelee suomen kielen syntaksin kehittymistä kahden ja kolmen ikävuoden välillä generatiivisen kielitieteen näkökulmasta. Generatiivisessa kielenomaksumisen tutkimuksessa on ollut vallalla kolmen toisiinsa liittyvän ilmiön tutkiminen. Ensimmäiseksi, lapset jättävät subjekteja pois puheestaan silloinkin, kun ne pitää fonologisesti ilmaista. Toiseksi, lapset käyttävät finiittisessä kontekstissa jotain muuta kuin finiittistä verbimuotoa. Kolmanneksi on tutkittu funktionaalisten projektioiden, jotka koodaavat tietoa lauseen rakenteesta, kehittymistä. Tutkimukseni aineisto kerättiin pitkittäistutkimuksella videoimalla kahden tytön spontaania puhetta heidän kodeissaan kerran kuussa leikkitilanteissa. Lapset olivat vuoden ja kahdeksan kuukautta kuvausten alkaessa ja kolmevuotiaita aineiston keräämisen loppuessa. Keskimäärin yksi kuvauskerta kesti 58 minuuttia. Aineisto sisältää 32 kuvauskertaa ja 8410 ilmausta. Tutkimuksessa selvisi, suomenkieliset lapset jättävät subjekteja pois kolmannessa persoonassa samalla tavalla kuin niissä kielissä, joissa subjektit pitää fonologisesti ilmaista kaikissa persoonissa. Sen sijaan ensimmäisen ja toisen persoonan subjektien kehittyminen on monimutkaisempaa, koska lapsen pitää omaksua kaksi erillistä kielioppia. Suomen kielessä subjektit pitää fonologisesti ilmaista vain kolmannessa persoonassa, mutta puhekielessä niitä käytetään laajasti myös muissa persoonissa. Tuloksista kävi ilmi, että suomen kielessä lapset käyttävät yksikön kolmannen persoonan verbimuotoa muissakin konteksteissa, erityisesti yksikön ensimmäisessä. Useimmiten nämä ilmaukset esiintyvät ilman subjektia kuten muissakin kielissä. Yleensä tämä verbimuoto on ollut ei-finiittinen, ja useimmiten infiniittinen, joten suomen kielen tulokset eroavat tältä osin muista kielistä. Tutkimuksen mukaan suomen kielessä lapset käyttävät aikamuotoa syntaksin kehityksen alusta asti, joten heillä on tällöin käytössään yksi funktionaalinen projektio. Muut funktionaaliset projektiot kehittyvät lapsen puheeseen vähitellen suomen kielessä aikamuodon jälkeen. Funktionaalisten kategorioiden kehittymisestä on kaksi eri näkemystä, joissa lapsella joko on kaikki samat funktionaaliset projektiot kuin aikuisilla syntaktisen kehityksen alkaessa tai funktionaaliset projektiot kehittyvät vähitellen lapsen puheeseen. Tällöin lapsella voi olla kielen kehityksen alussa osafunktionaalisista projektioista käytössään tai ne kaikki puuttuvat.
Subject:
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TheDevel.pdf 1.150Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record