Huumori ympäristönsuojelussa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/234633

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEju_3_Huumori-ymparistonsuojelussa.pdf 16.33Mb PDF View/Open
Title: Huumori ympäristönsuojelussa
Author: Lyytimäki, Jari
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2018-05-02
Belongs to series: SYKEn julkaisuja 3
ISBN: 978-952-11-4931-3 (nid.)
978-952-11-4932-0 (PDF)
ISSN: 2323-8895 (painettu)
2323-8909 (verkkojulkaisu)
URI: http://hdl.handle.net/10138/234633
Abstract: Huumori ympäristönsuojelussa on ensimmäinen yhteenveto, jossa esitellään kattavasti, monitieteisesti ja yleistajuisesti huumoritutkimuksen ja ympäristönsuojelun suhdetta. Teoksessa avataan huumorin ominaispiirteitä ja luodaan yleiskuva huumoritutkimuksen erilaisista lähestymistavoista sekä niiden linkeistä ympäristökysymyksiin. Teos käsittelee klassisia huumorin yhteensopimattomuus-, ylemmyys-, huojennusteorioita sekä sosiologista, lääketieteellistä ja evolutiivista huumoritutkimusta. Huumorin ilmenemistä tarkastellaan ympäristönsuojelun eri osa-alueilla, kuten luonnonsuojelussa, vesiensuojelussa ja ilmasto- ja energiakeskustelussa. Teos osoittaa, että huumori on eri muodoissaan läsnä ympäristönsuojelun kaikilla osa-alueilla, kaupunkiluonnosta luomuviljelyyn. Yhteiskunnallisen kiistelyn eri osapuolet hyödyntävät huumoria eri tavoin niin suurpedoista, vanhojen metsin suojelusta kuin vieraslajeistakin väiteltäessä. Teos perustuu laaja-alaiseen tutkimusten yhteenvetoon sekä koti- ja ulkomaisesta julkisesta keskustelusta poimittuihin esimerkkeihin. Teos pohtii erityisesti huumorin käyttöä asiantuntijatiedon rinnalla ja ehdottaa ekologista ironiaa ympäristönsuojelun ratkaisuksi.
Subject (ysa): ekologinen ironia
huumori
ilmastonmuutos
komiikka
luonnonsuojelu
tiedeviestintä
yhteiskuntapolitiikka
ympäristöaktivismi
ympäristöpolitiikka


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record