Autenttisuutta lääkitsemässä vai lääkitsemällä? ADHD-lääkitykselle annetut merkitykset nuorten identiteettien muokkaajana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/234770

Citation

Honkasilta , J & Vehkakoski , T 2017 , ' Autenttisuutta lääkitsemässä vai lääkitsemällä? ADHD-lääkitykselle annetut merkitykset nuorten identiteettien muokkaajana ' , Nuorisotutkimus , Vuosikerta. 35 , Nro 4 , Sivut 21-34 .

Title: Autenttisuutta lääkitsemässä vai lääkitsemällä? ADHD-lääkitykselle annetut merkitykset nuorten identiteettien muokkaajana
Author: Honkasilta, Juho; Vehkakoski, Tanja
Contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Date: 2017
Language: fin
Number of pages: 14
Belongs to series: Nuorisotutkimus
ISSN: 0780-0886
URI: http://hdl.handle.net/10138/234770
Abstract: Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöksi luonnehditun ADHD:n lääkkeelliseen hoitoon liittyviä eettisiä kysymyksiä on pohdittu nuorten informoidun suostumuksen, toimijuuden ja identiteettityön näkökulmista. Tässä tutkimuksessa tarkastelimme, millaisia identiteettejä ADHD-lääkitystä käyttävät tai käyttäneet nuoret ja heidän vanhempansa rakentavat nuorille ja millaisia merkityksiä ADHD-lääkitys saa nuorten identiteettien muokkaajana. Tutkimusaineisto koostui nuorten (n = 11) ja heidän vanhempiensa (n = 17) puolistrukturoiduista haastatteluista, jotka analysoitiin diskurssianalyyttisesti. Tutkimustulokset osoittivat lääkkeiden käytön toimivan yhtäältä keinona irtautua nuoren poikkeavasta ADHD-identiteetistään ja saavuttaa ympäristön kannalta toivottava identiteetti, kun taas toisaalta lääkityksen käyttöön liitettiin omasta todelliseksi koetusta identiteetistä vieraantuminen. Tutkimustuloksia pohditaan sekä autenttisuuden käsitteen että lääkityspäätöksen autonomisuuden näkökulmista.
Subject: 516 Kasvatustieteet
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ADHDL_kitysNuor ... i_Pre_Print_14.11.2017.pdf 78.53Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record