Lived Things : Materialities of Agency, Affect, and Meaning in the Short Fiction of Djuna Barnes and Jean Rhys

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts en
dc.contributor Comparative Studies - Comparative Literature and Culture, Justus Liebig Universität, Giessen en
dc.contributor.author Oulanne, Laura fi
dc.date.accessioned 2018-05-14T05:09:32Z
dc.date.available 2018-05-27 fi
dc.date.available 2018-05-14T05:09:32Z
dc.date.issued 2018-06-06 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-4143-9 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/234783
dc.description.abstract The short fiction of Djuna Barnes (1892–1982) and Jean Rhys (1890–1979) conveys intense moments of human characters interacting with material things. Clothes and furniture along with other material items, both human-made and of the natural world, have central roles in how the stories invite interpretation and affective response. This is part of the way the two writers draw upon and develop modernist ideas and aesthetics, focus on lived experience and challenge the borders between the individual and the world, the human and the nonhuman. The form of short fiction allows for especially intense depictions of fleeting moments of experience. This study analyzes the way material things are present in such moments, and discusses their roles in the evocation of spatiality and temporality, their fictional agency and their part in literary affectivity and meaning-making. Barnes’s and Rhys’s stories invite sociocultural interpretations related to issues such as commodification and consumerism, marginality and belonging, and gendered power relations. This study explores the ways in which such interpretations are produced by narrative experientiality, especially the evocation of embodied, affective experiences of material things. With the help of theoretical insights into embodied cognitive narratology and phenomenology as well as new materialist thinking combined with a variety of theoretical perspectives contemporary to the texts studied, the analyses investigate the ways in which cultural values suggested by the texts are entangled with basic, embodied experiences of being in the material world, and the ways such experiences can be evoked in the reader. The study shows how paying attention to the entanglements of the material and the cultural, humans and things, open new possibilities of interpretation and shift readers’ understanding of modernist fiction and the experientiality of stories, and how the stories in turn can shed light on the real-world relations between the human and the nonhuman. The analyses suggest a broader inclusion of materiality and worldly experience within the interpretation of Barnes’s and Rhys’s work and within canonized modernism. The attention to experienced materialities offers additional support especially for readings that focus on the stories’ reparative potential as regards their point of view on agency and subjecthood and their evocation of posi- tive affect, yet it also allows for the pairing of these affirmative tones with the recognition of the critical potential of the works. The analyses contribute to the discussion of narrative experientiality by highlighting it as an embodied phenomenon rooted in the material world. en
dc.description.abstract Tutkimukseni tarkastelee aineellisen maailman ja konkreettisten esineiden roolia kirjallisuuden kokemuksellisuuden ja tunnevaikutusten rakentumisessa. Lukiessamme kirjallisuutta emme ole vain tiedollisen ajattelun varassa tai tempautuneita pään sisäisiin mielikuvitusmaailmoihin; olemme ruumiillisia olentoja aineellisessa maailmassa, ja kokemuksemme tästä maailmasta vaikuttavat siihen, miten ymmärrämme niitä fiktiivisiä kokemuksia ja maailmoita, joita kirjallisuus kutsuu meidät kuvittelemaan. Tutkin esineitä kahden englanninkielisen modernistikirjailijan, Djuna Barnesin (1892–1982) ja Jean Rhysin (1890–1979) novelleissa. Näissä teksteissä toistuvat affektiivisesti latautuneet aistikokemukset, joissa vaatteet, esineet ja tilojen aineelliset puitteet ovat keskeisessä asemassa, ja raja inhimillisen ja ei-inhimillisen, subjektin ja objektin välillä usein hämärtyy. Lyhyt novellimuoto sekä tekstien modernistiset piirteet korostavat yksittäisten esinemotiivien tärkeyttä ohimenevien, merkityksellisten hetkien tavoittamiselle sekä tunteellisessa että tulkitsevassa lukemisessa. Tutkin, miten aineellinen maailma rakentaa ajan ja tilan kokemuksia, millaisina toimijoina kirjallisuuden esineitä voi tarkastella, millaisia tunteita teksteissä ilmaistaan esineiden avulla, ja mikä on esineiden rooli tekstien merkityksenmuodostuksessa. Hyödynnän tutkimuksessani rinnakkain kognitiivisen kirjallisuudentutkimuksen lähestymistapoja lukemisen ruumiillisuuteen sekä fenomenologian ja uusmaterialistisen filosofian oivalluksia esineiden toimijuudesta ja affektiivisuudesta. Aatehistoriallisesti ammennan myös esineisiin liittyvästä aikalaiskeskustelusta Barnesin ja Rhysin tekstien ympärillä. Kummankin kirjailijan tuotannossa aistikokemukset esineistä ovat kiinteästi yhteydessä kriittisiin huomioihin kulutusyhteiskunnasta ja sukupuolittuneista valtarakenteista. Tutkimukseni osoittaa, että myös näiden kriittisten sävyjen tulkinta lepää perustavien ruumiillisten merkitysten ja kokemusten varassa. Toisaalta tunteiden ja materiaalisuuden tarkastelu mahdollistaa uusia myönteisiä ja reparatiivisia tulkintoja, joissa ”esineellistetyt” henkilöhahmot näyttäytyvätkin uhrien sijasta toimijoina. Tutkimukseni laajentaa kuvaa modernistisen kirjallisuuden suhteista aineelliseen maailmaan, nostaa näkyviin aiemmin vähälle huomiolle jääneitä tekstejä sekä valottaa kirjallisuuden kokemuksellisuuden ruumiillista ja aineellista perustaa. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-4142-2 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: 2018 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject fi
dc.title Lived Things : Materialities of Agency, Affect, and Meaning in the Short Fiction of Djuna Barnes and Jean Rhys en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Pyrhönen, Heta fi
dc.ths Brax, Klaus fi
dc.ths Simonis, Annette fi
dc.opn Keen, Suzanne fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
LivedThi.pdf 4.814Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record