Planned Economies? : Corporations, Tax Avoidance and World Politics

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences en
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Ylönen, Matti
dc.date.accessioned 2018-05-15T08:22:10Z
dc.date.available 2018-05-29 fi
dc.date.available 2018-05-15T08:22:10Z
dc.date.issued 2018-06-08
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-3314-4 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/234809
dc.description.abstract The agency and governance of increasingly powerful Multinational Enterprises (MNEs) is a topical issue in social sciences. I tackle this theme by analyzing the challenges that corporate tax avoidance creates for global governance and for the ways in which MNEs are conceptualized within International Political Economy (IPE). The introductory chapter illustrates the complex and neglected transdisciplinary history of tax avoidance and corporate power. I demonstrate how this scholarship began with the birth of evolutionary economics, and how scholars such as Thorstein Veblen and John R. Commons discussed these issues already in the early 1900s. I trace the evolution of the transdisciplinary scholarship on corporate power and highlight the neglected role that policy-related research had in these analyses. By the end of the 1970s, a surprisingly mature understanding had emerged on international corporate tax avoidance and corporate power. Ultimately, these findings were forgotten in the 1980s. The first self-authored article analyses groundbreaking contributions within the United Nations on corporate tax avoidance and corporate power in the 1970s. The second co-authored article develops a new methodology, qualitative financial accounts research, to uncover international tax avoidance structures in intra-corporate wealth chains. The third co-authored article turns attention to the WTO. The article focuses on two tax-related cases brought to WTO’s dispute resolution system by Panama. It also suggests new ways for further developing the theory of new constitutionalism. The fourth co-authored brings a broader focus on the freedom enjoyed by large MNEs to determine where to book their profits. We argue that this creates grounds for addressing MNEs as political agents. Yale University granted this article the Amartya Sen prize in 2015. The penultimate, single-authored article examines the success of the IMF’s recent work against tax flight. I show how its efforts have focused on individuals rather than the MNEs. This forward-looking paper underlines the importance of in-depth case analysis – a recurrent theme of the dissertation. The final, single-authored article turns to a yet another set of institutions that could serve as potential regulators of MNEs. I examine the conditions for using city-level procurement policies in a push for fair taxation of MNEs. en
dc.description.abstract Yritysten verosuunnittelu ja siihen liittyvä vallankäyttö on noussut viime vuosina otsikoihin. Tutkin tätä teemaa analysoimalla verosuunnittelun tuomia haasteita talouden globaalille hallinnalle. Luotaan myös tapoja, joilla monikansallisia yrityksiä on käsitelty historiallisesti kansainvälisen poliittisen talouden tutkimuksessa. Johdantoluvussa keskityn yhtiöiden verosuunnittelun ja yhtiövallan tutkimuksen pitkään ja pitkälti unohdettuun historiaan. Osoitan kuinka jo 1900-luvun alun institutionaalisen taloustieteen pioneerit Thorstein Veblenistä John R. Commonsiin kiinnittivät huomiota näihin teemoihin. Tämän jälkeen yhtiövalta ja verosuunnittelu nousi säännöllisesti keskusteluihin aina 1970-luvun loppupuolelle saakka. 1980-luvulle tultaessa suuri osa näistä edistysaskeleista painui unohduksiin. Väitöskirjan ensimmäinen artikkeli jatkaa tämän tärkeän historian luotaamista keskittymällä YK:n piirissä 1970-luvulla tehtyyn, nykyään pitkälti unohdettuun verotuksen ja yhtiövallan tutkimukseen. Toinen artikkeli esittää uutta metodologiaa yhtiöiden verosuunnittelun tutkimukseen, ja käsittelee tapaustutkimuksen kautta aineettomien oikeuksien roolia verosuunnittelussa. Maailman kauppajärjestön WTO:n roolia veronkierron säätelyssä ei juuri ole käsitelty. Kolmas artikkeli tarkastelee, kuinka veroparatiisi Panama on käyttänyt WTO:n riitojenratkaisuelintä puolustaakseen omaa asemaansa veroparatiisina. Artikkeli kehittää edelleen myös uuden konstitutionalismin teoriaa. Neljäs artikkeli tarkastelee yleisemmällä tasolla yritysten verosuunnittelun yhteiskunnallisia vaikutuksia. Yritysten suuri valta vaikuttaa maksamiensa verojen määrään, julkisuuteen ja maantieteelliseen jakoon luo edellytyksiä tarkastella yrityksiä poliittisina toimijoina. Yalen yliopisto myönsi tälle artikkelille vuonna 2015 Amartya Sen -palkinnon. Toiseksi viimeinen artikkeli tarkastelee Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n uusien veronkierron vastaisten linjausten toteutumista kolmen maan kautta. IMF:n työ on keskittynyt enemmän yksityishenkilöiden veronkiertoon kuin yritysten verosuunnitteluun. Tutkimus korostaa myös yksityiskohtaisten tapaustutkimusten merkitystä verosuunnittelun politiikan tutkimuksessa. Viimeinen artikkeli keskittyy kuntien julkisten hankintojen potentiaaliseen rooliin yritysten verosuunnittelun hillitsemisessä, vertaillen verotukseen liittyviä aloitteita reilun kaupan hankinnoista tehtyihin aloitteisiin. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-3313-7 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2018, 978-951-51-3314-4 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.title Planned Economies? : Corporations, Tax Avoidance and World Politics en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Teivainen, Teivo
dc.ths Ahonen, Pertti
dc.opn Mügge, Daniel
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PLANNEDE.pdf 5.563Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record