Kaiken lähde : inspiraation merkitys säveltäjälle

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016090123372
Title: Kaiken lähde : inspiraation merkitys säveltäjälle
Author: Partanen, Siiri
Contributor: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Kansanmusiikki
Date: 2016
Thesis level:
URI: URN:NBN:fi-fe2016090123372
http://hdl.handle.net/10138/234926
Abstract: Tutkimukseni käsittelee inspiraatiota ja sen vaikutusta sävellysprosessiin. Aineistoni koostuu teemahaastatteluista ja lähdekirjallisuudesta. Tutkielmaani varten haastattelin viittä lähtökohdiltaan ja ikäjakaumaltaan erilaista kevyen musiikin alalla työskentelevää säveltäjää. Haastattelujen ja lähdekirjallisuuden avulla kartoitan inspiraatiota käsitteenä, miten inspiraatio ymmärretään ja miten se vaikuttaa luovaan prosessiin, tässä tapauksessa säveltämiseen. Inspiraation yhteydessä esittelen myös inspiraatiokategoriat, jotka ovat syntyneet omien sävellysprosessieni analysoinnin tuloksena. Kartoitan myös haastateltavien mielipiteitä inspiraatiokategorioista ja pohdin niiden hyödyllisyyttä oman säveltäjyyden kannalta. Inspiraation määrittelyyn vaikuttaa aika, ympäristö sekä henkilökohtaiset kokemukset ja mielipiteet. Siksi inspiraatiota on vaikea määritellä vain yhdellä tavalla. Tarkastelen inspiraatiota rinnastaen sen haastatteluissa ja lähdekirjallisuudessa esiintyviin määritelmiin ja sitä kuvaaviin termeihin kuten alkusolu, idea, tunnetila ja oivallus. Kartoitan myös inspiraatioon vaikuttavia ulkoisia ja säveltäjän mielen sisäsiä asioita ja ärsykkeitä. Aineiston perusteella pohdin myös edellytyksiä, joita inspiraatio tarvitsee toimiakseen. Tärkein tavoitteeni on selvittää, miten taiteilijat itse kokevat luomisprosessin sekä siihen liittyvät henkiset ja ympäristölliset tekijät. Käsittelen aiheeseen liittyen myös luovuutta ja lahjakkuutta, sekä niiden vaikutusta säveltäjyyteen ja yhteyttä inspiraatioon. Tarkastelen instrumentaalimusiikin ja laulettuun musiikin säveltämiseen liittyviä eroja sekä säveltäjän pää- ja sivuinstrumenttien vaikutusta sävellystyöhön. Sävellysprosessia tutkin luovana prosessina ja käyn läpi sävellysprosessin eri vaiheet ja niissä mahdollisesti ilmenevät inspiraation vaikutukset. Sävellystekniikoihin ja -oppeihin en ota työssäni kantaa, sillä tarkastelen säveltämistä luovana työnä, jonka kukin tekijä toteuttaa itselleen luontaisimmalla tavalla hyödyntäen sitä kokemuspohjaa, jonka hän on siihen mennessä elämänsä varrelta hankkinut. Vertailen työssäni lähdekirjallisuudesta ja haastatteluista keräämääni aineistoa määritellessäni inspiraatiota ja siihen liittyviä merkityksiä.
Subject (ysa): inspiraatio
säveltäminen
prosessit
luovuus
lahjakkuus
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
nbnfife2016090123372.pdf 864.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record