Lähestymistapa tietokoneavusteiseen musiikin säveltämiseen reaaliaikaisten ohjausjärjestelmien ja kaaosteorian avulla

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018050923750
Title: Lähestymistapa tietokoneavusteiseen musiikin säveltämiseen reaaliaikaisten ohjausjärjestelmien ja kaaosteorian avulla
Author: Ylipää, Johannes
Contributor: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkiteknologia
Date: 2015
Thesis level:
URI: URN:NBN:fi-fe2018050923750
http://hdl.handle.net/10138/234979
Abstract: In this artistic work, seven works arising from the period 2008-2014 form the composition portfolio, which I publicly presented as a concert in the spring of 2014. This project report is the written part of the master's work and complements the artistic work. The written part focuses on the background - music-theoretical and computational methods for computer-aided composing - to open up the works of music. I studied a variety of ways to apply chaos theory to serial, spectral and musical set theory techniques. Computation takes place in numerous computer algorithms using real-time control systems. Emerging generations can be seen as independent works of art or as material for further machining. The algorithms I've constructed combine sound, music and image. As my work is artistic and scientific, it especially illustrates mathematics through aural and visual sensations, so it can also have pedagogical value. Integrality in the broad sense can be seen at the centre of the research. Finally, I discuss key issues arising from the research and cross-connections between the research topics, as well as the artistic process itself, which unfolds as a retrospective self-reflection - a statement of tacit knowledge.Tekemäni taiteellinen työ on vuosina 2008-2014 syntyneiden seitsemän teoksen sävellysportfolio, jonka esitin julkisesti konsertin muodossa keväällä 2014. Tämä projektiraportti on maisterityön kirjallinen osuus ja täydentää taiteellista työtä. Kirjallinen osuus keskittyy avaamaan teoksien taustalla olevia musiikinteoreettisia ja laskennallisia menetelmiä tietokoneavusteisessa säveltämisessä. Tutkin erilaisia tapoja soveltaa kaaosteoriaa sarjallisen musiikin, spektrimusiikin ja musiikillisen joukko-opin tekniikoihin. Laskenta tapahtuu tietokoneella algoritmisesti reaaliaikaisten ohjausjärjestelmien avulla. Syntyvät generaatiot voidaan nähdä itsenäisinä teoksina tai materiaalina jatkotyöstämistä varten. Rakentamani algoritmit yhdistelevät myös ääntä, musiikkia ja kuvaa. Taiteellis-tieteellinen työskentelyni on erityisesti matematiikan havainnollistamista äänellisten ja kuvallisten aistimusten kautta, joten sillä voi olla myös pedagogista arvoa. Tutkimuksen keskiöön asettuu integraalisuus sen laajassa merkityksessä. Lopuksi pohdin tutkimuksesta nousseita keskeisiä kysymyksiä, tutkimuskohteiden välisiä ristikytkentöjä, sekä itse taiteellista prosessia, joka avautuu jälkikäteen itsereflektiona - hiljaisen tiedon julkilausumana.
Subject (ysa): säveltäminen
elektroakustinen musiikki
musiikinteoria
spektrit
musiikki
sarjallinen musiikki
kaaosteoria
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu_ylipaa.pdf 5.199Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record