Matti ja Maija urkuimprovisoinnin maailmassa : miesten ja naisten suhde urkuimprovisointiin

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018050923844
Julkaisun nimi: Matti ja Maija urkuimprovisoinnin maailmassa : miesten ja naisten suhde urkuimprovisointiin
Tekijä: Soranta, Emilia
Tekijän organisaatio: Sibelius-Akatemia, Klassisen musiikin osasto, kirkkomusiikki ja urut, Kuopio
Päiväys: 2013
Opinnäytteen taso: Tutkielma
URI: URN:NBN:fi-fe2018050923844
http://hdl.handle.net/10138/234989
Tiivistelmä: Tällä tutkimuksella haluttiin selvittää naisten ja miesten mahdollisia suhtautumiseroja urku-improvisointiin. Tutkimuksen kyselyaineisto koostuu Sibelius-Akatemian Urkuimprovisointi 3 -opintojakson vuosina 1990-2011 suorittaneiden vastauksista (7 naista, 23 miestä). Keskeisimpänä kirjallisuuslähteenä tutkimuksessa on käytetty psykodynaamista ja feminististä musiikintutkimuskirjallisuutta. Tutkielma on luonteeltaan kartoittava ja tulokset koskevat vain tutkittavaa joukkoa, eivätkä ole yleistettävissä suoraan laajempaan perusjoukkoon. Miesten ja naisten suhteessa urkuimprovisointiin on havaittavissa eroavuuksia. Tämän tutkielman tulokset kertovat miesten naisia yleisemmästä suuntautuneisuudesta improvisointiin ja laajoihin urkuimprovisointiopintoihin. Naisten suorittamien korkeimman tason urku-improvisointiopintojaksojen (Urkuimprovisointi 3) määrä on marginaalinen otettaessa huomioon heidän lukumäärällinen valtaenemmistö urkuimprovisointia sisältävissä oppiaineissa (kirkkomusiikki ja urut). Itsetunto- ja muut mentaaliset kysymykset nousivat naisten kohdalla selkeämmin esille kirjallisuudessa ja kyselyaineistossa. Miesten vastauksissa tuli jonkin verran enemmän ilmi musiikilliset taidot, musiikillinen tuntemus sekä tekniset valmiudet. Opettajan kannustuksella on urkuimprovisointiopinnoissa suuri merkitys, naisille se näyttäytyi hieman tärkeämpänä. Motivaatiotekijöissä oli paljon samansuuntaisuutta, mutta myös eriytymistä. Tutkittavien suhde julkisiin improvisointitilanteisiin oli osin problemaattinen, naisilla piirre korostui enemmän. Sekä miehet että naiset pitivät itsetuntonsa ja urkuimprovisointitaitojensa kehitystä merkittävänä Sibelius-Akatemian opintojen aikana. Urkuimprovisointi 3 -opintojakso on muuttunut historiansa aikana aikaisempaa vaativammaksi, monipuolisemmaksi ja vapaammaksi.
Asiasanat (ysa): improvisointi
urut
naiset
miehet
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
soranta_e_matti ... rovisoinnin_maailmassa.pdf 1.891MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot