Matti ja Maija urkuimprovisoinnin maailmassa : miesten ja naisten suhde urkuimprovisointiin

Show simple item record

dc.contributor Sibelius-Akatemia, Klassisen musiikin osasto, kirkkomusiikki ja urut, Kuopio
dc.contributor.author Soranta, Emilia
dc.date.accessioned 2018-05-16T12:50:18Z
dc.date.available 2014-06-10
dc.date.available 2018-05-16T12:50:18Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.other ArscaBibId460643
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2018050923844
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/234989
dc.description.abstract Tällä tutkimuksella haluttiin selvittää naisten ja miesten mahdollisia suhtautumiseroja urku-improvisointiin. Tutkimuksen kyselyaineisto koostuu Sibelius-Akatemian Urkuimprovisointi 3 -opintojakson vuosina 1990-2011 suorittaneiden vastauksista (7 naista, 23 miestä). Keskeisimpänä kirjallisuuslähteenä tutkimuksessa on käytetty psykodynaamista ja feminististä musiikintutkimuskirjallisuutta. Tutkielma on luonteeltaan kartoittava ja tulokset koskevat vain tutkittavaa joukkoa, eivätkä ole yleistettävissä suoraan laajempaan perusjoukkoon. Miesten ja naisten suhteessa urkuimprovisointiin on havaittavissa eroavuuksia. Tämän tutkielman tulokset kertovat miesten naisia yleisemmästä suuntautuneisuudesta improvisointiin ja laajoihin urkuimprovisointiopintoihin. Naisten suorittamien korkeimman tason urku-improvisointiopintojaksojen (Urkuimprovisointi 3) määrä on marginaalinen otettaessa huomioon heidän lukumäärällinen valtaenemmistö urkuimprovisointia sisältävissä oppiaineissa (kirkkomusiikki ja urut). Itsetunto- ja muut mentaaliset kysymykset nousivat naisten kohdalla selkeämmin esille kirjallisuudessa ja kyselyaineistossa. Miesten vastauksissa tuli jonkin verran enemmän ilmi musiikilliset taidot, musiikillinen tuntemus sekä tekniset valmiudet. Opettajan kannustuksella on urkuimprovisointiopinnoissa suuri merkitys, naisille se näyttäytyi hieman tärkeämpänä. Motivaatiotekijöissä oli paljon samansuuntaisuutta, mutta myös eriytymistä. Tutkittavien suhde julkisiin improvisointitilanteisiin oli osin problemaattinen, naisilla piirre korostui enemmän. Sekä miehet että naiset pitivät itsetuntonsa ja urkuimprovisointitaitojensa kehitystä merkittävänä Sibelius-Akatemian opintojen aikana. Urkuimprovisointi 3 -opintojakso on muuttunut historiansa aikana aikaisempaa vaativammaksi, monipuolisemmaksi ja vapaammaksi. fi
dc.format.extent 115
dc.language.iso fin
dc.publisher Sibelius-Akatemia
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.rights This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.title Matti ja Maija urkuimprovisoinnin maailmassa : miesten ja naisten suhde urkuimprovisointiin
dc.subject.ysa improvisointi fi
dc.subject.ysa urut fi
dc.subject.ysa naiset fi
dc.subject.ysa miehet fi
dc.type.ontasot Tutkielma fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
soranta_e_matti ... rovisoinnin_maailmassa.pdf 1.891Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record