Max-ohjelmalla toteutettu musiikkiteknologian perusteiden oppimateriaalikokonaisuus

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018050923788
Title: Max-ohjelmalla toteutettu musiikkiteknologian perusteiden oppimateriaalikokonaisuus
Author: Lappalainen, Tapio
Contributor: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto
Date: 2014
Thesis level:
URI: URN:NBN:fi-fe2018050923788
http://hdl.handle.net/10138/234990
Abstract: The importance of music technology to the making of music has increased during recent decades. The cost of the necessary equipment and computer software has reduced dramatically, and this trend has brought teaching music technology to beginners within reach. This dissertation reports on a project to develop, using the Max program, study material for a music technology program specially designed for individuals in their early stages of music technological development. The study material provides a challenge also to more advanced students. The Pure Data -program (PD) was considered as an alternative to Max. Both programs are adaptive, which is an important feature. However, Pure Data provides weaker user support, leading me to choose Max. Moreover, Max, unlike PD, has the additional advantage of being compatible with the Ableton Live -program. Regular home computers provide plenty enough power to execute these programs. In the dissertation, different sectors of music technology are introduced in detail and teaching philosophy is pondered in relation to them. Properties of the Max program are described, along with its application to the role in assisting in the teaching process. At the heart of this dissertation are the Max patches which form assignments for the students, introducing them to concepts of acoustics, basic sound synthesis methods and the working principles of effects units and sound processors. The study material includes 40 patches which can be used as class assignments. The concept of music technology is defined in terms of the different work phases of music technology. Methods of teaching music technology are compared to methods of teaching traditional instruments. The concept of instrument is pondered and defined in detail. A novel definition of instrument makes it easier to consider electric instruments and electronic devices as instruments/tools for creating musical structures, for building sound sources, for musical performance and for recording music and sound for different types of media. The study material was tested during the academic year 2013-14 and feedback was solicited from the students of the Jokilaaksot Music Institute using a questionnaire. Students participated in this study actively and their response was in the main positive.Musiikkiteknologian merkitys musiikin tuottamisessa on korostunut viime vuosikymmenien aikana. Tämän on mahdollistanut tarvittavan kaluston ja ohjelmistojen huomattava halpeneminen. Näin ollen sitä voidaan opettaa jo ihan perustasolla. Tässä opinnäytetyössä kehitetään oppimateriaalikokonaisuus musiikkiteknologian opettamista varten erityisesti musiikkiteknologisen kehityksen varhaisvaiheissa oleville henkilöille Max-ohjelmaa käyttäen. Oppimateriaalikokonaisuus sisältää haastetta myös pidemmälle ehtineille. Toinen vaihtoehto käytettäväksi ohjelmaksi oli Pure Data -ohjelma. Molemmat ohjelmat täyttävät adaptiivisuus vaatimuksen, joka oli tärkeä valintaperuste. Pure Data -ohjelma kuitenkin tarjoaa käyttäjälle heikompaa tukea, joten valinta kohdistui Max-ohjelmaan. Lisäksi Max -ohjelma on yhteensopiva Ableton Live -ohjelman kanssa, mitä Pure Data ei ole. Ohjelman käyttämiseen riittää tavallisen kotitietokoneen suorituskyky. Työssä esitellään musiikkiteknologian osa-alueita yksityiskohtaisesti sekä pohditaan alan opetusfilosofiaa. Sen jälkeen kuvataan Max-ohjelman ominaisuuksia ja sen käyttöä opetuksen apuvälineenä. Tehtäväpatchit ovat työn keskeinen sisältö, joissa opiskelijalle esitellään ääniopin käsitteitä, äänisynteesimetodien perusteita sekä tarkastellaan efekti- ja prosessointilaitteiden toimintaperiaatteita. Työhön liitetty oppimateriaalikokonaisuus muodostuu 40 patchistä, joita voidaan sellaisenaan käyttää hyväksi opetustilanteissa. Musiikkiteknologia-käsite määritetään erilaisten musiikkiteknologisten työvaiheiden näkökulmasta. Musiikkiteknologian opetustapoja vertaillaan soitinopetuksen opetustapoihin. Opinnäytetyössä pohditaan instrumenttikäsitteen määritelmää. Instrumentti-käsite on pilkottu sen komponentteihin, jonka seurauksena sähköiset soittimet ja musiikkiteknologiset laitteet on helpompi nähdä instrumentteina (= työkaluina) musiikin rakenteiden luomiseen, äänilähteiden rakentamiseen, musiikin esittämiseen ja musiikin/äänien taltioimiseen erilaisille medioille. Kuvatun ohjelman toimivuutta on tutkittu lukuvuoden 2013-2014 aikana Jokilaaksojen musiikkiopiston oppilaiden kyselytutkimuksena, johon he osallistuivat aktiivisesti. Heidän reaktionsa olivat voittopuolisesti myönteisiä.
Subject (ysa): grafiikka
ohjelmointi
instrumentit
oppimateriaali
musiikkiteknologia
akustiikka
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lappalainenopinnytety2014.pdf 9.934Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record