Musiikinopettajien käsityksiä omista musiikkiteknologian käyttötaidosta

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018050923795
Title: Musiikinopettajien käsityksiä omista musiikkiteknologian käyttötaidosta
Author: Heinonen, Anna
Contributor: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus
Date: 2015
Thesis level:
URI: URN:NBN:fi-fe2018050923795
http://hdl.handle.net/10138/235018
Abstract: Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää musiikinopettajien arvioita musiikkiteknologian käyttötaidoistaan ja sitä, miten opettajat perustelevat näitä arvioitaan. Lisäksi tutkin, miten erilaiset taustamuuttujat (ikä, sukupuoli, koulutus, opetuspaikkakunta) ovat suhteessa näihin arvioihin. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa minäpystyvyysteoria. Tutkimuksen aineistona käytettiin Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Uudistuva muusikkous: musiikin luova tuottaminen kouluissa -tutkimushankkeessa kerättyä, valtakunnallisen kyselytutkimuksen aineistoa. Tähän kyselyyn (n=618) vastasivat musiikkia ala- ja yläkoulussa sekä lukiossa opettavat opettajat. Tutkimukseen vastanneista opettajista suurin osa, lähes kaksi kolmasosaa, arvioi musiikkiteknologian käyttötaitonsa kohtalaisiksi tai heikoiksi. Taustamuuttujasta riippuen arviot olivat hieman erilaisia. Nuoremmat opettajat kokivat käyttötaitonsa keskimäärin hieman paremmiksi kuin vanhemmat. Miehet arvioivat keskimäärin käyttötaitonsa paremmiksi kuin naiset. Mitä enemmän musiikkikasvatuksen koulutusta vastaajilla oli, sitä paremmaksi keskimäärin taidot arvioitiin. Musiikin teknologian käyttötaidot arvioitiin paremmiksi Oulun ja Etelä-Suomen lääneissä muihin Suomen lääneihin verrattuna. Vastaajat perustelivat käyttötaitojen arviota enimmäkseen kokemuksella, kiinnostuneisuudella, käytön määrällä sekä koulutuksella ja osaamisella. Määrällisen aineiston ja lyhyiden avovastauksien perusteella opettajien minäpystyvyysuskomusten tulkinta oli haastavaa. Tämä tutkimustehtävä ei siis toteutunut alkuperäisessä laajuudessaan. Perusopetuksen ja lukion uudet opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön syksyllä 2016. Opetussuunnitelman perusteissa ohjataan yhä enemmän musiikkiteknologian käyttöön yhtenä opetuksen menetelmänä. Tutkimukseni tulosten perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että kentällä toimivilla opettajilla ei ole tarpeeksi kokemusta ja koulutusta musiikkiteknologian käytöstä. Tämä tulisi ottaa huomioon tulevaisuuden opettajankoulutuksessa ja lisäkoulutustarjonnassa, jotta opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet voitaisiin saavuttaa.
Subject: minäpystyvyys
Subject: minäpystyvyys
Subject (ysa): musiikkikasvatus
musiikkiteknologia
musiikinopettajat
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
maisterin_tutkielma_10.6.2015.pdf 1.535Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record