Musikundervisning över ämnesgränserna : en intervjustudie om fyra lärares syn på musikämnets roll i undervisningen över ämnesgränserna i åk 7-9

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018050923764
Title: Musikundervisning över ämnesgränserna : en intervjustudie om fyra lärares syn på musikämnets roll i undervisningen över ämnesgränserna i åk 7-9
Author: Borgman, Patricia
Contributor: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus
Date: 2017
Thesis level:
URI: URN:NBN:fi-fe2018050923764
http://hdl.handle.net/10138/235027
Abstract: I denna kandidatavhandling undersöks fyra lärares erfarenheter och tankar om undervisning över ämnesgränserna i årskurserna 7-9. Tyngdpunkten ligger på musikämnets roll i samarbetet. Begrepp öppnas upp, historian redovisas och olika sätt att integrera presenteras i avhandlingens teoretiska referensram. Dessutom läggs argument för integration och faktorer som påverkar integrationen fram. Genom individuella intervjuer intervjuas fyra lärare (tre musiklärare och en modersmålslärare) med tidigare erfarenhet av undervisning över ämnesgränserna. Utifrån lärarnas tankar och erfarenheter läggs avhandlingens analyskapitel upp. Där jämförs lärarnas svar med den tidigare beskrivna teorin, vilka visade sig påminna om varandra mera än förväntat. Denna kandidatavhandling utmynnar i utmaningar och möjligheter med att ha med musikämnet som en part i undervisning över ämnesgränserna. Planeringstiden, olika arbetsplatser och att musik är ett tillvalsämne i årskurserna 8-9 visar sig vara utmaningar i samarbetet. Som största möjlighet framstår musikämnets flexibilitet. Musiken kan nämligen förknippas med så gott som alla övriga läroämnen, vilket gör musiken till den perfekta samarbetspartnern.
Subject (ysa): musiikkikasvatus
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kandi_borgman.pdf 452.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record