Perhetaustan yhteys musiikkikasvatuksen alanvalintaan

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018050923765
Title: Perhetaustan yhteys musiikkikasvatuksen alanvalintaan
Author: Kilpi, Jenni
Contributor: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus
Thesis level:
Abstract: Tässä kyselytutkimuksessa tarkasteltiin Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen opiskelijoiden perhetaustan yhteyttä heidän alanvalintaansa. Perhetaustan selvittämiseen sisältyi vanhempien koulutus- ja työtausta, mahdolliset musiikinalan ammatit ja musiikillinen harrastuneisuus. Lisäksi kuvattiin musiikkikasvattajan omaa näkemystä perhetaustan yhteydestä hänen alanvalintaansa. Tutkimuskysymyksinä olivat: 1. Millainen on musiikkikasvatuksen opiskelijoiden vanhempien koulutus- ja työtausta? 2. Missä määrin musiikin tekeminen on ollut läsnä musiikkikasvatuksen opiskelijoiden lapsuudenperheissä? 3. Miten opiskelijat kuvailevat lapsuudenperheensä vaikutusta omaan alanvalintaansa? Tutkimuksen taustalla käytettiin aikaisempaa tutkimusta ammatillisesta periytyvyydestä Suomessa. Lisäksi periytyvyyttä tarkasteltiin sekä geneettiseltä että sosiaaliselta kannalta. Albert Banduran sosiaalisen oppimisen teoriaa sovellettiin näistä jälkimmäisen analysoinnissa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin survey-tutkimusta. Linkki verkkokyselyyn (Surveypal) lähetettiin musiikkikasvatuksen koko postituslistalle. Vastausprosentti oli 38,3% (n=97). Vastaajia löytyi jokaiselta vuosiluokalta ja ikä- ja sukupuolijakautuma oli monipuolinen. Tutkimuksesta selvisi, että enemmistö musiikkikasvatuksen opiskelijoiden vanhemmista oli ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Ammattimuusikoita vanhemmista oli alle kolmasosa. Vastaajien lapsuudenperheissä harrastettiin usein musiikkia. Soittamista harrastettiin lähes kaikissa perheissä, laulamista vähän vähemmän. Soittamista ja laulamista harrastettiin jonkin verran myös yhdessä. Vastaajista yli puolet koki, että alan valintaan eniten vaikutti jonkun suvun ulkopuolisen henkilön musiikillinen harrastus tai ammatti. Lähes yhtä moni koki vaikuttaneeksi tekijäksi äidin tai isän musiikillisen harrastuksen. Tutkimuksen tulosten perusteella näyttääkin siltä, että musiikillinen harrastuneisuus on ollut osa monen musiikkikasvatuksen opiskelijan lapsuudenperhettä.
URI: URN:NBN:fi-fe2018050923765
http://hdl.handle.net/10138/235063
Date: 2016
Subject (ysa): lapsuus
perhe
periytyvyys
ammatit
ammatinvalinta
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kandi_perhetaustaviim.pdf 376.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record