Prima vista soiton harjoittelu ja opettaminen pedagoginen näkökulma pianistien prima vista -taitojen kehittämiseen

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-059-4
Title: Prima vista soiton harjoittelu ja opettaminen pedagoginen näkökulma pianistien prima vista -taitojen kehittämiseen
Author: Pokki, Niklas
Contributor: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-yksikkö
Date: 2016
Thesis level:
Belongs to series: EST-julkaisusarja
ISSN: 1237-4229
ISBN: 978-952-329-059-4
URI: URN:ISBN:978-952-329-059-4
http://hdl.handle.net/10138/235076
Abstract: Tutkimukseni tavoite oli kehittää tehokkaita tapoja harjoitella ja opettaa prima vista -soittoa. Tutkimusmenetelmänä oli prima vista -soittoon liittyvän tutkimustiedon keskusteluttaminen oman pianistisen ja pedagogisen kokemustietoni kanssa. Tutkimuksessa ehdotan uutta tapaa lähestyä pianistin prima vista -taitojen harjoittelua. Muusikoiden prima vista -käytäntöjä on tutkittu suhteellisen vähän. Tutkimukset ovat käsitelleet pääasiassa yksittäisen prima vista -tapahtuman mitattavia tekijöitä, prima vista -soiton prosesseja tai huippusuoriutujien ja aloittelijoiden eroavaisuuksia. Pedagoginen näkökulma ja prima vista -taitojen kehittäminen pitkällä aikavälillä ovat jääneet vähäisemmälle huomiolle. Olemassa olevaa tutkimustietoa ei myöskään ole juuri sovellettu käytäntöön. Työssäni tarkastelen prima vista -harjoittelua prima vista -taidon osataitojen näkökulmasta. Puutteet jonkin osataidon hallinnassa estävät kokonaistaidon kehittymistä. Siksi osataitoja kannattaa harjoitella yksi kerrallaan. Jotta näin voidaan tehdä, prima vista -taito täytyy jaotella osa-alueisiin tavalla, joka palvelee nimenomaan muusikoiden käytäntöä. Tutkimuskirjallisuuden jaotteluja ei ole tehty tästä näkökulmasta, eivätkä ne siksi ole harjoittelemisen ja opettamisen kannalta tarkoituksenmukaisia. Tutkimuksessani jäsentelen osataidot uudella tavalla siten, että niitä voi käyttää harjoittelun kohteina: - nuottikuvan hahmottamistaidot - ennakoimistaidot - läpisoittoon valmistautumisen taidot - läpisoittotaidot - pianistis-musiikillisten mallien hallinta - klaviatuurituntuma - sisäisen kuulemisen taito - SOIA-taidot: soveltaminen, ongelmanratkaisu, improvisointi ja arvaaminen. Tutkimukseni keskeinen tulos on tämän teemoittelun pohjalta kehittämäni kokoelma harjoituksia ja harjoittelumenetelmiä, joiden avulla prima vista -soiton ongelmia voidaan ratkoa yksi osa-alue kerrallaan.
Description: Taiteilijakoulutuksen tohtorintutkintoon liittyvä kirjallinen työ.
Subject (ysa): prima vista
piano
nuotinluku
soittaminen
opetus
pedagogiikka
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
2016pokki_valmis2.pdf 1.618Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record