Siinä täytyy olla aika ennakkoluuloton ja innovatiivinen : Kantelepedagogien näkemyksiä populaarimusiikin opettamisesta konserttikanteleella

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018050923799
Julkaisun nimi: Siinä täytyy olla aika ennakkoluuloton ja innovatiivinen : Kantelepedagogien näkemyksiä populaarimusiikin opettamisesta konserttikanteleella
Tekijä: Ollikainen, Päivi
Muu tekijä: Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen osasto
Opinnäytteen taso: Tutkielma
Tiivistelmä: Maisterin tutkielmassani tutkin konserttikanteleella tapahtuvaa populaarimusiikin opetusta. Haluan tässä työssäni selvittää, miten populaarimusiikkia voidaan opettaa konserttikanteleella ja minkälaista konserttikanteleella soitettava populaarimusiikki on. Tutkimukseni aineisto koostuu kolmen kantelepedagogin ja -muusikon teemahaastatteluista. Konserttikanteleella soitettava populaarimusiikki on ilmiönä vielä alkutekijöissään. Esimerkiksi populaarimusiikin opetussuunnitelmia kanteleensoittoon ei vielä ole olemassa, yhtään varsinaista populaarimusiikkia soittavaa kantelistia ei ole valmistunut, eikä kanteleelle soveltuvaa populaarimusiikin opetusmateriaalia juuri ole julkaistu. Haastateltavien ryhmään on valittu kolme pioneeria, jotka ovat opettaneet populaarimusiikkia konserttikanteleella. Tutkimuksen tuloksena oli, että populaarimusiikin opetustavat kanteleella ovat tällä hetkellä pitkälti oppilaskohtaista, jolloin oppiminen tapahtuu oppilaan omista mielenkiinnon kohteista käsin. Oman musiikin tekeminen ja itsensä ilmaiseminen on tärkeää ja oppilaalle haetaan omaa, luonnollista tapaa ilmaista itseään musiikin kautta. Opetusmetodit tunneilla perustuvat pitkälti kuulonvaraiseen oppimiseen. Musiikin kuunteluun kannustetaan, ja kappaleita opitaan usein korvakuulolta. Monipuolisuus ja monityylisyys koetaan tärkeänä, eikä kanteleella soitettavaa populaarimusiikkia haluta rajata vain tiettyjen musiikkityylien soittamiseen. Populaarimusiikin soittotyylistä tulisi haastateltavien mukaan herättää keskustelua. Kanteleelle pitäisi löytää sille ominainen ja luonteva tapa soittaa populaarimusiikkia, eikä vaikutteita tulisi hakea liikaa muiden instrumenttien soittotavasta, sillä tällä hetkellä kantele etsii vielä paikkaansa populaarimusiikin kentässä. Soittotyyliä tulisi mieluiten etsiä soittimesta itsestään käsin. Rytmiikkaa ja paljon kromatiikkaa sisältävät kappaleet ovat populaarimusiikin soitossa haaste kantelisteille. Valtakunnallisen opetussuunnitelman laatiminen olisi tarpeellista, jotta opetus kehittyisi. Lisäksi oppimateriaaleja tulisi kehittää kaiken tasoisille soittajille.
URI: URN:NBN:fi-fe2018050923799
http://hdl.handle.net/10138/235095
Päiväys: 2012
Asiasanat (ysa): kantele
popmusiikki
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
maisterin_tutkielma.pdf 1.639MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot