Strategy or survival? : the economic crisis and its effects on affiliate contemporary art museums : cases of PS1 and Museum of Contemporary Art Kiasma

Show simple item record

dc.contributor Sibelius-Akatemia, Arts management
dc.contributor.author Ojamo, Hanna
dc.date.accessioned 2018-05-16T13:16:56Z
dc.date.available 2013-06-06
dc.date.available 2018-05-16T13:16:56Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.other ArscaBibId445711
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2018050923805
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/235105
dc.description.abstract Museum leadership and funding has been in turbulence internationally in recent year. After the global economic crisis, the museum affiliates devoted to the collecting or presenting of contemporary arts, MoMA PS1 and Kiasma, have experienced hardship. The impact of the economic crisis of 2008 in the field has not, however, been accurately addressed in the theoretical strategy literature, leadership or museum studies. This is due partly because of the recent nature of the phenomenon. The effects of the crisis have arrived with a delay to the museums in Finland in 2012 in the form of austerity policy and the reducing of museum expenses, and in the U.S in 2008 the form of lost of sponsorship agreements, cut endowments and fundraising challenges. The concepts of strategic and transformational leadership as well as organizational sociological approach are applied to the study of the two prominent contemporary art museums: PS1, as part of MoMa, New York, and Museum of Contemporary Art Kiasma, as part of the Finnish National Gallery, Helsinki. The cases have been chose from two different cultural and financial environments to research the possible global impact of the crisis. For the presentation of the cases, museum directors, managing directors, curators, senior advisors, managers, development officers and other professionals from the museum field as well as from the international field of the contemporary arts were interviewed in-depth. In addition to the eleven personal interviews, the research data consists of literature, articles, documents, annual reports & budgets, statistical publications and notes taken during the research process. The findings of the study suggest that the turbulence at the contemporary museum field affected the contemporary art museum affiliates in many ways in the U.S as well as in Finland. The concequences were both direct, such as in the form of budget cuts, lost jobs and organizational changes, as well as indirect, in the form of austerity policy affecting the museum`s leadrship, forcing the museums to redefine their strategy and curatorial processes and enhance cooperation between the stakeholders and peers in the industry. It also led, in in the case of PS1, to a whole new approach of presenting contemporary living arts, challenging leadership, as well as to the phenomenon of recycling more existing collection exhibitions to cut museum expenditure in Finland. en
dc.description.abstract Museostrategia, johtaminen ja rahoitus ovat kohdanneet viime vuosina rajuja globaaleja haasteita, kun maailman talous on syöksynyt syvään kriisiin. Kaksi keskeistä nykytaiteen esittämiseen (PS1), sekä kokoelmiin keskittynyttä museota (Kiasma), MoMA PS1 ja Kiasma, ovat joutuneet turbulenssiin kumpikin eri lailla. Vuoden 2008 jälkeisen talouskriisin ja sitä seuranneen taantuman vaikutuksia ei ole kuitenkaan tutkittu riittävästi teoreettisessa strategiaa koskevassa kirjallisuudessa, NPO:iden johtamisessa, tai museologiaa koskevissa tutkimuksissa. Osittain syynä on varmasti kriisin hiljattainen luonne, sekä rantautuminen Eurooppaan vasta vuoden 2012 alussa neljän vuoden viiveellä. Seurauksena saapunut talouskuri ja kova säästöpolitiikka vaikuttivat kuitenkin syvästi organisaatioihin nykypäivänä vaikeuttaen niiden toimintaa kokonaisvaltaisesti budjetti- ja kululeikkausten pelossa sekä pakottamalla organisaatioiden johdon tekemään vaikeita strategisia ratkaisuja, jotka vaikuttavat museoiden sisältöön. USA:ssa taas kriisin vaikutuksia olivat muun muassa sponsorisopimusten sekä varainhankinnan suuret vaikeudet museoalalla sekä museoilta äkillisesti leikatut tuet, minkä seurauksena organisaatioita kaatui ja työpaikkoja alalla menetettiin. Strategisen ja uudistavan johtamisen (`transformational leadership`) käsitteitä sekä sosiologista lähestymistapaa organisaation johtamiseen sovelletaan tutkimuksessa näihin kahteen keskeiseen nykytaiteen esittämiselle omistautuneeseen museoon: PS1:iin osana MoMA Modernin taiteen museota New Yorkissa, sekä Kiasmaan osana Valtion taidemuseota Helsingissä. Tutkimuskohteet on valittu tarkoituksella kahdesta täysin erilaisesta rahoitus- sekä kulttuurisesta ympäristöstä jotta talouskriisin vaikutusten globaali luonne korostuisi. Tutkimusta varten museojohtajia, toimitusjohtajia, museokuraattoreja, johtavia asiantuntijoita, managereja, kehityspäällikköjä ja muita alan ammattilaisia sekä museoalalta että kansainvälisen nykytaiteem kentältä haastateltiin kahden ja puolen vuoden aikana. Yhdentoista henkilökohtaisen haastattelun rinnalla tutkimusaineisto koostuu pääosin dokumenteista, budjeteista, vuosikertomuksista, artikkeleista, tilastollisista julkaisuista, raporteista. Alan keskeisestä kirjallisuudesta sekä haastatteluprosessin aikana tehdyistä muistiinpanoista ja medialähteistä. Tutkimustulokset osoittavat, että talouskriisin vaikutukset nykytaiteen museoiden toimintaan olivat moninaiset ja niiden vaikutuksesta toiminta muuttui monella tapaa sekä Yhdysvalloissa että Suomessa. Seuraukset olivat sekä suoria, kuten budjetin kiristämistä, tukien leikkauksia ja menetettyjä työpaikkoja kulttuurisektorilla kuin myös epäsuoria, kovasta talouspolitiikasta sekä organisaatiomuutoksista johtuvia seurauksia, jotka vaikuttivat museoiden johtamiseen ja toimintaan pakottaen ne määrittämään uudelleen strategiansa, sisältöään, sen suuntaamista sekä kuratointi- ja näyttelypolitiikkansa. Näin kriisi vaikutti myös museoiden taiteelliseen sisältöön, kun muun muassa kustannusten kiristymisen myötä sekä yksityisen rahan vaikutuksen lisääntyessä piti tehdä ohjelmavalintoja. Se myös lisäsi yhteistyötä sidosryhmien kesken sekä näyttelyiden kierrätystä sekä Suomessa että USA:ssa. PS1:n tapauksessa kriisi johti aivan uudenlaiseen tapaan ajatella museon toiminta elävän taiteen esittämisen keskuksena, jonka taiteellisessa linjassa korostui performanssi. Suomessa vaikutukset tuntuivat nykytaiteen kentällä yhdistymispaineina, kulujen leikkauksina, tulossopimuksina valtion ja Valtion taidemuseon välillä sekä näyttelyiden kierrätyksenä museoiden kesken. fi
dc.format.extent 129
dc.language.iso eng
dc.publisher Sibelius-Akatemia
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.rights This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.title Strategy or survival? : the economic crisis and its effects on affiliate contemporary art museums : cases of PS1 and Museum of Contemporary Art Kiasma
dc.subject.ysa johtajuus fi
dc.subject.ysa varainhankinta fi
dc.subject.ysa strategia fi
dc.subject.ysa kriisit fi
dc.subject.ysa taidehallinto fi
dc.type.ontasot Tutkielma fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
masters_thesis_ojamo.pdf 21.08Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record