Terapeuttinen musiikkikasvatus

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018050923768
Title: Terapeuttinen musiikkikasvatus
Author: Rannanmäki, Reetta-Stiina
Contributor: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus
Date: 2016
Thesis level:
URI: URN:NBN:fi-fe2018050923768
http://hdl.handle.net/10138/235131
Abstract: Tutkimuksessa perehdyta?a?n terapeuttiseen musiikkikasvatukseen – siihen, mita? se on, ja siihen, millaisia terapeuttisia, kokonaisvaltaista kasvua edista?via? vaikutuksia terapeuttisella musiikkikasvatuksella voi oppilaaseen olla. Tutkimus on tehty kirjallisuuskatsauksena hermeneuttista tekstintulkintaa ka?ytta?en. Tutkittu kirjallisuus sisa?lta?a? teoksia seka? tutkimuksia musiikkiterapian, terapeuttisen musiikkikasvatuksen, musiikin vaikutusten, kasvatuksen seka? musiikkikasvatuksen alueilta. Tutkimuksen perusteella todetaan, etta? musiikilla on mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin seka? kokonaisvaltaiseen kasvuun. Myo?s musiikkikasvatuksella on monia terapeuttisia mahdollisuuksia. Musiikkiterapialla seka? musiikkikasvatuksella on yhteisia? tyo?tapoja: soittaminen, laulaminen, musiikin kuuntelu, improvisointi, sa?velta?minen seka? musiikin ja liikkeen yhdista?minen. Yhta?la?isyyksista? huolimatta musiikkiterapia ja musiikkikasvatus on hyva? erottaa toisistaan; musiikkiterapiassa musiikki on va?line, kun taas musiikkikasvatuksessa se voi olla seka? va?line etta? pa?a?ma?a?ra?. Musiikkikasvatuksen ei siis tarvitse luopua omista musiikillis-esteettisista? pa?a?ma?a?rista?a?n, mutta pa?a?ma?a?ra?t voivat integroitua musiikin terapeuttisuuteen, jolloin musiikkikasvatus tukee oppimisen lisa?ksi oppilaan hyvinvointia ja kokonaisvaltaista kasvua. Musiikkikasvattajien olisi ta?rkea?a? ottaa toimintansa terapeuttiset vaikutukset huomioon, silla? ta?na? pa?iva?na? ihminen vietta?a? suuren osan ela?ma?sta?a?n kouluissa ja oppilaitoksissa. Opettajien asenteiden ja tyo?skentelytapojen vaikutus oppilaisiin on na?in ollen merkitta?va?.
Subject (ysa): musiikkikasvatus
musiikkiterapia
harrastemusiikki
musiikki
vaikutukset
opetus
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kandilopullinenoikea1.pdf 116.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record