Vanhan musiikin ulottuvuuksia Suomessa : vakiintuminen ja muusikkoyksilöiden kokemukset

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-001-3
Title: Vanhan musiikin ulottuvuuksia Suomessa : vakiintuminen ja muusikkoyksilöiden kokemukset
Author: Vaattovaara, Kari
Contributor: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-yksikkö
Date: 2015
Thesis level:
ISBN: 978-952-329-001-3
URI: URN:ISBN:978-952-329-001-3
http://hdl.handle.net/10138/235162
Abstract: Kirjallinen työ tarkastelee vanhan musiikin harjoittamisen kehitystä Suomessa. Tavoitteenani on ollut tarkastella aihetta muutamien, 1970-luvulta lähtien alalla toimineiden muusikkoyksilöiden näkökulmasta, ja peilata yksilöiden kokemuksia alan kehitykseen Sibelius-Akatemian koulutus- ja konserttitoiminnan valossa. Kyseessä ei ole historiantutkimus, vaan työ keskittyy tarkastelemaan sitä, millä tavoin vanhan musiikin institutionaalistuminen näkyy yksilön kokemuksissa muusikkoudestaan. Tutkimus pohjaa kahteen eri aineistoon. Yksilön kokemuksia on tarkasteltu haastatteluaineiston avulla, joka koostuu kolmesta puolistukrutoidusta haastattelusta. Tätä aineistoa on analysoitu laadullisella menetelmällä. Sibelius-Akatemian koulutus- ja konserttitoiminnan kehitystä 1970-luvulta nykypäiviin on tarkasteltu arkistolähteistä kvantitatiivisesti. Tutkimus on monella tapaa rajattu kuvaus kohteestaan. Kvantitatiivinen osuus dokumentoi vanhan musiikin vakiintumista Suomessa alan keskeisimmän koulutusorganisaation puitteissa. Haastatteluaineiston analyysissä keskittyy teemoihin, jotka puolistrukturoitujen haastattelujen kautta nousivat keskeisimmiksi: alalle ryhtymisen syyt, marginaalisuuden merkitykset ja kokemukset, toimeentulo. Tutkimus osoittaa, että vaikka vanhan musiikin asema Suomessa on tullut kiinteäksi osaksi musiikkielämää, vanhan musiikin ammattilaiset kohtaavat edelleen ongelmia, jotka poikennevat taidemusiikin valtavirrassa työskentelevien muusikoiden todellisuudesta. Yksi työn argumenteista on, että vanhan musiikin harjoittamisen tarkastelu erillään muusta taidemusiikista olisi tarpeen parannusten aikaansaamiseksi muusikoiden työskentelyolosuhteisiin. Olosuhteiden saaminen kohtuulliselle tasolle varmistaisi vanhan musiikiin kehittymisen ja elinvoimaisuuden Suomessa. Tutkimuksen myötä nousee myös esilletutkimustutkimusaiheita, joihin jatkossa kannattaisi paneutua, esimerkiksi taiteellisiin prosesseihin ja niiden filosofisiin ja esteettisiin lähtökohtiin. Jatkotutkimusten avulla olisi mahdollista täydentää kuvaa vanhan musiikin tilasta Suomessa.
Description: Taiteilijakoulutuksen tohtorintutkintoon liittyvä kirjallinen työ.
Subject: Sibelius-Akatemia.
Subject: Sibelius-Akatemia.
Subject (ysa): vanha musiikki
haastattelututkimus
toimeentulo
taiteilijat
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kirjallinen_ty_kari_vaattovaara.pdf 726.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record