Prognostic Biomarkers in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4186-6
Julkaisun nimi: Prognostic Biomarkers in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Tekijä: Saukkonen, Kapo
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (artikkeli)
Tiivistelmä: Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is one of the most lethal cancers worldwide. Radical surgical resection combined with chemotherapy, the only potentially curative treatment, is possible in only a small proportion of patients. Although overall survival is poor, marked variation exists between patients of the same tumor stage. New biomarkers could be helpful in predicting prognosis. Despite considerable research on potential biomarkers, since the discovery of CA19-9, none has gained a role in clinical practice. Identification of new biomarkers to predict PDAC patient outcome more accurately and to enhance our knowledge of the molecular mechanisms behind the disease is crucial. Differential diagnosis between PDAC and chronic pancreatitis (CP) can be challenging. A pancreatic mass can prove to be benign or malignant. A clear preoperative diagnosis would be valuable for patients to avoid unnecessary and extensive surgery. The standard serum- based marker for diagnosis of PDAC, CA19-9, has diagnostic limitations because it can be normal in patients with localized disease or high in patients with benign pancreatic disease, including CP. The aim of this thesis was to explore, tissue expression of tumor biomarkers in PDAC. The prognostic significance of these biomarkers in patient survival was evaluated. In each study, we used different biomarkers: podocalyxin (PODXL), PROX1, β-catenin, UCHL5, and REG4. In the last study, we also evaluated the diagnostic significance of serum REG4 levels in patients with PDAC and in those with CP. Immunohistochemical expression of tumor markers was evaluated in 154 surgical specimens and serum REG4 level in 130 samples from PDAC patients treated between 2000 and 2011. The CP control group comprised 34 patients who underwent resection because of suspicion of malignancy. PODXL, PROX1, β-catenin, and UCHL5 were independent prognostic markers. High tissue expression of PODXL prognosticated poor survival among PDAC patients compared with low tissue expression, whereas high tissue expression of both PROX1 and β-catenin was associated with increased survival. Positive nuclear UCHL5 expression was an independent factor for favorable prognosis. REG4 failed to be an independent marker of prognosis in PDAC, but serum REG4 levels were higher in PDAC than in CP suggesting its utility in differential diagnosis. These studies provide novel knowledge of potential prognostic tumor markers in PDAC. Moreover, we identified a serum biomarker, REG4, that may be useful in differential diagnosis between PDAC and CP.Haiman duktaalinen adenokarsinooma on yksi huonoennusteisimmista syöpätaudeista. Suomessa haimasyöpä aiheuttaa kolmanneksi eniten syöpäkuolemia. Radikaali kirurgia yhdistettynä sytostaattihoitoon on ainoa mahdollinen parantava hoitomuoto, mutta vain pieni osa haimasyöpäpotilaista soveltuu tällaiseen hoitoon. Vaikka taudin yleinen ennuste on huono, saman levinneisyysasteen potilailla ennuste saattaa vaihdella paljonkin. Uudet biomarkkerit auttaisivat potilaiden ennusteen arvioinnissa. Vaikka lukuisia potentiaalisia markkereita on tutkittu vuosikausien ajan, yhtään markkeria ei ole otettu kliiniseen käyttöön CA 19-9:n löytämisen jälkeen. On välttämätöntä löytää uusia biomarkkereita, jotta haimasyöpäpotilaiden ennustetta voidaan arvioida tarkemmin ja täsmällisemmin. Tämä parantaisi myös tietämystä haimasyövän kehittymisen taustasta molekyylitasolla. Erotusdiagnostiikka haimasyövän ja kroonisen haimatulehduksen välillä voi ajoittain olla hankalaa. Haiman kuvantamistutkimuksissa nähdyt muutokset voivat olla pahan- tai hyvänlaatuisia. Tarkka diganoosi ennen mahdollista leikkausta hyödyttäisi potilaita, joita ei välttämättä tällöin tarvitsisi altistaa raskaalle kirurgiselle hoidolle. CA19-9, jota käytetään laajasti leikkausta edeltävässä diagnosoinnissa, on osin ongelmallinen, koska se voi olla normaalitasolla syövästä tai koholla hyvänlaatuisesta muutoksesta huolimatta. Tutkimuksemme tavoitteena oli tutkia kudosmarkkereiden ennusteellista arvoa haimasyövässä. Jokaisessa osatyössä tutkimme eri biomarkkereita. Tutkitut markkerit olivat podokalyksiini, PROX1, β-catenin, UCHL5 ja REG4. Viimeisessä osatyössä tutkimme myös REG4:n diagnostista arvoa haimasyövän ja kroonisen pankreatiitin välillä. Markkereiden immunohistokemiallinen ilmentyminen arviotiin 154 leikatusta haimasyöpäpotilaasta vuosina 2000- 2011. Kroonisen pankreatiitin kontrolliryhmään kuului 34 potilasta, jotka oli leikattu haiman pahanlaatuisen kasvainepäilyn takia. PODXL, PROX1, β-catenin ja UCHL5 olivat itsenäisiä ennustemarkkereita. Korkea PODXL:n kudosilmentyminen ennusti huonompaa selviytymistä syövästä verrattuna matalaan ilmentymiseen. Korkea PROX1:n ja β-cateninin kudosilmentyminen sen sijaan ennusti parempaa selviytymistä. Positiivinen UCHL5:n ilmentyminen liittyi myös parempaan ennusteeseen verrattuna negatiiviseen ilmentymiseen. REG4:n osalta taudin ennusteessa ei ollut merkittäviä eroja kudosilmentymisen mukaan, mutta REG4:n pitoisuudet olivat merkittävästi korkeammat haimasyövässä kuin kroonisessa haimatulehduksessa. Tutkimuksemme toi uutta tietoa potentiaalisista ennusteellisista biomarkkereista. Löysimme myös uuden mahdollisen biomarkkerin, REG4:n, jota voidaan mahdollisesti käyttää tulevaisuudessa apuna diagnostiikassa.
URI: URN:ISBN:978-951-51-4186-6
http://hdl.handle.net/10138/235191
Päiväys: 2018-06-08
Avainsanat:
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
PROGNOSTIC.pdf 1.411MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot