Neurocognitive functioning and psychiatric symptoms in children and adolescents with higher functioning autism spectrum disorders

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4246-7
Title: Neurocognitive functioning and psychiatric symptoms in children and adolescents with higher functioning autism spectrum disorders
Author: Reinvall, Outi
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-06-07
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4246-7
http://hdl.handle.net/10138/235218
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Abstract Autism spectrum disorders (ASD) are characterized by social interaction and communication difficulties, and by restrictive, repetitive and stereotyped patterns of behavior. In many ways, ASD is a highly heterogeneous disorder, and it is not known why some individuals with ASD end up having a poor outcome while others may cope well. Understanding of associated neurocognitive and psychiatric factors in ASD is crucial for enabling planning suitable follow-ups, as well as planning effective interventions. This thesis investigates neurocognitive functioning and psychiatric symptoms comprehensively in children and adolescents with higher functioning ASD (HF-ASD) in four studies. In Studies I and II, the neurocognitive functioning of children and adolescents with HF-ASD were compared with that of typically developing (TD) children and adolescents. In Study III, psychiatric symptoms of children and adolescents with HF-ASD were compared to that of TD children and adolescents, and to the reported prevalence rates of psychiatric symptoms by Ford, Goodman, and Melzer (2003). In Study IV, children and adolescents with HF-ASD were divided into three groups based on the level of symptoms of sluggish cognitive tempo (SCT): the ASD+High SCT group, the ASD+Medium SCT group, and the ASD+Low SCT group. The groups were compared on social skills and academic functioning, internalizing and externalizing psychiatric symptoms and processing speed. The present results showed that children and adolescents with HF-ASD had strengths in verbal reasoning skills and weaknesses in attention and executive functions (EF), facial recognition memory, and visuomotor functions. Overall, the neurocognitive deficits in children and adolescents with HF-ASD at the group-level were mild. In contrast, children and adolescents with HF-ASD had high rates of co-occurring psychiatric symptoms. Particularly anxiety and depression, attention deficit hyperactivity disorder and tic disorders were frequent in these individuals. Finally, the HF-ASD+High SCT group and the HF-ASD+Medium SCT group had more pronounced social difficulties than the HF-ASD+Low SCT group. Additionally, the HF-ASD+High SCT group had a higher rate of symptoms of anxiety and depression compared to the HF-ASD+Low SCT group. To conclude, these results suggest that children and adolescents with HF-ASD are characterized by mild neurocognitive deficits in single clinical neuropsychological subtests. High co-occurrence of psychiatric symptoms in children and adolescents with HF-ASD emphasize the importance of evaluating psychiatric symptoms systematically in HF-ASD. Results on SCT symptoms in HF-ASD indicate that individuals with HF-ASD and high levels of SCT symptoms may be at risk for pronounced social difficulties and internalizing psychiatric symptoms. Therefore, identifying individuals with HF-ASD and with symptoms of SCT would be important for planning systematical follow-ups and preventive support for these individuals.Autismikirjon häiriöissä psykiatristen oireiden ja verkkaisen kognitiivisen tahdin tunnistaminen on tärkeää Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan autismikirjon häiriö-diagnoosin (ASD) saaneilla lapsilla ja nuorilla on paljon psykiatrisia oireita. Lisäksi heillä on runsaasti verkkaiseen kognitiiviseen tahtiin eli hitauteen tai energian puutteeseen ja päiväunelmointiin liittyviä käyttäytymispiirteitä. Suurella osalla ASD-diagnoosin saaneista henkilöistä on aikuisuudessa vaikeuksia selvitä itsenäisesti yhteiskunnan vaatimuksista. Näin on jopa niiden ASD-diagnoosin saaneiden henkilöiden kohdalla (Aspergerin oireyhtymä), joilla on hyvät edellytykset itsenäiseen selviämiseen älyllisen päättelykyvyn puolesta. Kattava psykiatristen oireiden sekä neurokognitiivisten eli tiedonkäsittelyyn liittyvien tekijöiden tunteminen ASD:ssä on edellytys sopivan seurannan ja tehokkaiden tukitoimien suunnittelun mahdollistamiseksi. Psykologian lisensiaatti Outi Reinvall tarkasteli väitöskirjassaan psykiatrisia oireita ja neurokognitiivisia toimintoja ASD-diagnoosin (Aspergerin oireyhtymä) saaneilla lapsilla ja nuorilla verraten tuloksia tyypillisesti kehittyneisiin lapsiin ja nuoriin. Tuloksista ilmeni, että 68 %:lla ASD-diagnoosin saaneista lapsista ja nuorista on psykiatrisia oireita, minkä vuoksi näiden oireiden arvioiminen on keskeistä. Erityisesti ahdistuneisuus- ja masennusoireet, tarkkaavaisuus- sekä yliaktiivisuushäiriön oireet ja tic-oireet olivat yleisiä ASD:ssä. Neurokognitiivisia tekijöitä koskevat tulokset puolestaan osoittivat, että ASD-diagnoosin saaneilla lapsilla sekä nuorilla on vahvuuksia kielellisessä päättelysuoriutumisessa ja vaikeuksia tarkkaavuuden säätelyssä sekä toiminnanohjauksessa, kasvojen tunnistamisessa ja silmän sekä käden yhteistyössä. Kaiken kaikkiaan neurokognitiiviset vaikeudet näyttäytyivät lieväasteisina. Verkkainen kognitiivinen tahti riskitekijä ASD:ssä? Tutkimuksessa selvitettiin myös verkkaista kognitiivista tahtia ASD:ssä. Tuloksista ilmeni, että verkkainen kognitiivinen tahti on yhteydessä vaikea-asteisempiin sosiaalisen vuorovaikutuksen hankaluuksiin sekä suurempaan määrään masennus- ja ahdistusoireita ASD-diagnoosin saaneilla lapsilla ja nuorilla. Yhteys verkkaisen kognitiivisen tahdin ja sosiaalisten vaikeuksien sekä masennus- ja ahdistusoireiden välillä on aiemmin näytetty tyypillisesti kehittyneillä lapsilla ja ADHD-diagnoosin saaneilla lapsilla. Verkkaisen kognitiivisen tahdin yhteyksiä ei ole aiemmin selvitetty ASD:ssä. Reinvallin tulokset viittaavat siihen, että niillä lapsilla ja nuorilla, joilla on ASD-diagnoosin lisäksi paljon verkkaiseen kognitiiviseen tahtiin viittaavia käyttäytymispiirteitä, voi olla riski vaikea-asteisempiin sosiaalisiin vaikeuksiin sekä masennus- ja ahdistusoireisiin. Siten verkkaisen kognitiivisen tahdin tunnistaminen ASD:ssä on tärkeää, jotta näille lapsille ja nuorille voidaan suunnitella systemaattinen seuranta sekä järjestää ennaltaehkäiseviä tukitoimia.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Neurocog.pdf 574.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record