Kuntoutussuositusten implementointi 2015–2017. Kehittämishankkeen loppuraportti

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018051724173
Title: Kuntoutussuositusten implementointi 2015–2017. Kehittämishankkeen loppuraportti
Author: Honkanen, Mari; Sipilä, Raija; Komulainen, Jorma
Publisher: Kela
Date: 2018
Language: fi
Belongs to series: Kuntoutusta kehittämässä 1
ISSN: 2489-849X
URI: http://hdl.handle.net/10138/235303
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018051724173
Abstract: Kehittämishankkeen loppuraportissa kuvataan Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Kelan yhteistyönä toteutetun Kuntoutussuositusten implementointi -hankkeen tavoitteet ja tuotokset, sekä arvioidaan hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Hanke toteutettiin vuosina 2015–2017 ja sen tavoitteina oli kehittää ja julkaista välineitä ja toimintamalleja tukemaan kuntoutukseen liittyvien hoitosuositusten toteutumista. Hanke jaettiin kahteen työpakettiin, joista ensimmäinen kohdentui terveydenhuollon ammattilaisiin ja toinen organisaatioihin. Hankkeen aikana laadittiin ja julkaistiin Käypä hoito -suositustyöryhmien kanssa yhteistyössä implementoinnin välineitä yhteensä 22 Käypä hoito -suositukseen. Välineitä laadittiin suosituksen implementointisuunnitelmaan pohjautuen. Välineitä olivat muun muassa Käypä hoito -suositusten potilasversiot, potilasohjeet ja luentomateriaalit sekä suositusaiheisiin liittyvät videot. Lisäksi järjestettiin kuntoutusaiheisiin keskittyviä seminaareja terveydenhuollon ammattilaisille ja hoitosuosituksiin liittyviä koulutuksia lääketiedetapahtumissa. Yhteistyössä terveydenhuollon organisaatioiden kanssa järjestettiin alueellisia seminaareja ja laadittiin viiteen Käypä hoito -suositukseen hoitoketjukuvauksia varhaisesta epäilystä kuntoutukseen. Lisäksi laadittiin yleinen implementointisuunnitelman malli, jota eri organisaatiot voivat käyttää laatiessaan paikallisia implementointisuunnitelmia. Implementointisuunnitelman mallia pilotoitiin yhden yhteistyöorganisaation kanssa. Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet saavutettiin implementoinnin välineiden määrän osalta hyvin. Myös yhteistyö organisaatioiden kanssa toteutui hyvin, vaikkakin lyhyessä ajassa toteutetut konkreettiset muutokset organisaatioissa lienevät pieniä. Hankkeen ja sitä edeltävien kuntoutukseen liittyvien hankkeiden aikana kuntoutuksen ja toimintakyvyn huomioiminen on saatu oleelliseksi osaksi Käypä hoito -suosituksia.
Subject: kuntoutus
näyttöön perustuva lääketiede
hoitoketjut
hoitosuositukset
käyttöönotto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuntoutustakehittamassa1.pdf 360.9Kb PDF View/Open
Kuntoutustakehittamassa1LIITTEET.pdf 264.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record