Socioeconomic Differences in the Development and Prevention of Type 2 Diabetes : Focus on Education and Lifestyle

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4224-5
Julkaisun nimi: Socioeconomic Differences in the Development and Prevention of Type 2 Diabetes : Focus on Education and Lifestyle
Tekijä: Wikström, Katja
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Väestön terveyden tohtoriohjelma
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (artikkeli)
Kuuluu julkaisusarjaan: URN:ISSN:2342-317X
Tiivistelmä: During recent decades, changes in society and environment have led to changes in lifestyle. As a result, risk factors for type 2 diabetes, such as obesity and physical inactivity, have increased in the population. Further, socioeconomic factors play a role in the development of type 2 diabetes. The aim of the present study was to examine the role of socioeconomic status in determining the risk factors, occurrence, comorbidities, and prevention of type 2 diabetes. The present study is based on three population-based, cross-sectional surveys (FIN-D2D, FINRISK and AVTK), and one clinical, longitudinal, randomized intervention study (DPS). When appropriate, the incident diagnoses of type 2 diabetes and other chronic diseases were identified through linkage with the national registers on reimbursement rights, hospitalizations, and mortality. Hyperglycaemia was more common among those with low education compared with those with medium and high education. The incidence of type 2 diabetes has increased among Finnish men, but not among women, and has occurred predominantly among men with low and middle educational attainment. Obesity explained some but not all of this variation between socioeconomic classes. On the other hand, no evidence was found to suggest that low socioeconomic status increases the development of comorbidities among people with diabetes or decreases the effectiveness of lifestyle intervention aiming to prevent type 2 diabetes among people at risk. Furthermore, the national diabetes prevention programme succeeded in increasing awareness of type 2 diabetes among the population, regardless of socioeconomic status. This study provides knowledge to support future activities to prevent type 2 diabetes and other chronic diseases and suggests that interventions can diminish health disparities.Tyypin 2 diabetes on yleistynyt nopeasti suomalaisessa väestössä viime vuosikymmeninä. Lisääntymisen ajatellaan johtuvan pitkälti lihavuuden yleistymisestä, liikunnan vähentymisestä, ja väestön ikääntymisestä. Myös sosioekonomiset tekijät ovat yhteydessä tyypin 2 diabeteksen kehittymiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sosioekonomisia eroja tyypin 2 diabeteksen, sen riskitekijöiden ja lisäsairauksien esiintymisessä sekä ehkäisytoimien vaikuttavuudessa. Tutkimuksessa käytettiin useiden väestöpohjaisten, poikkileikkaustutkimusten aineistoja (FIN-D2D, FINRISKI ja AVTK) sekä satunnaistetun Diabeteksen ehkäisytutkimuksen (DPS) aineistoa. Tiedot diabeteksen ja sen lisäsairauksien ilmaantuvuudesta seuranta-aikana saatiin yhdistämällä tutkimusaineistoihin kansallisen erityislääkekorvaus-, hoitoilmoitus- ja kuolinsyyrekisterin tietoja. Tutkimuksen mukaan tyypin 2 diabetes on yleisempää alemmissa koulutusryhmissä kuin ylimmässä koulutusryhmässä, ja havaittua yhteyttä selittävät tunnetut riskitekijät, erityisesti lihavuus. Taudin ilmaantuvuus eli uusien sairastuneiden määrä tuhatta henkilöä kohti vuodessa on suurentunut viime vuosikymmeninä erityisesti alimman koulutusryhmän miehillä, joilla myös lihavuus on yleistynyt eniten. Naisilla diabeteksen ilmaantuvuus ei sen sijaan ole suurentunut. Monet riskitekijät ennustavat myös diabeteksen lisäsairauksien ilmaantuvuutta, mutta koulutustaustan ei havaittu olevan yhteydessä lisäsairauksien ilmaantuvuuteen. Tulokset osoittavat tyypin 2 diabeteksen ehkäisytoimenpiteiden toimivan kaikissa koulutusryhmissä, niin korkean diabetesriskin henkilöillä kuin väestössä ylipäätään. Tieto tukee niiden toimenpiteiden kehittämistä ja suuntaamista, joilla pyritään ehkäisemään tyypin 2 diabetesta ja kaventamaan terveyseroja suomalaisessa väestössä.
URI: URN:ISBN:978-951-51-4224-5
http://hdl.handle.net/10138/235333
Päiväys: 2018-06-20
Avainsanat:
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Socioeco.pdf 1.071MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot