I CAN FLY: Juxtaposition lärarutbildare- klasslärarstuderande : Konstbaserade lärprocesser som bildkonstdidaktisk erfarenhet

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/235438

Citation

Kaihovirta , H 2018 , ' I CAN FLY: Juxtaposition lärarutbildare- klasslärarstuderande : Konstbaserade lärprocesser som bildkonstdidaktisk erfarenhet ' , Journal for Research in Arts and Sports Education , vol. 2 , nr. 1 , s. 86-107 . https://doi.org/10.23865/jased.v2.962

Title: I CAN FLY: Juxtaposition lärarutbildare- klasslärarstuderande : Konstbaserade lärprocesser som bildkonstdidaktisk erfarenhet
Author: Kaihovirta, Hannah
Contributor: Helsingfors universitet, Avdelningen för pedagogik
Date: 2018-03-31
Language: swe
Number of pages: 22
Belongs to series: Journal for Research in Arts and Sports Education
ISSN: 2535-2857
URI: http://hdl.handle.net/10138/235438
Abstract: Den här artikeln beskriver och undersöker konstbaserade lärprocesser. Artikeln består av två perspektiv som står i juxtaposition till varandra. Det ena perspektivet består av mina upplevelser och erfarenheter som konstnär och lärarutbildare. Det andra perspektivet består av dokumentation av de lärprocesser och upplevelser som lärarstuderande artikulerat i en konstbaserad kurs som jag hållit inom det pedagogiska vetenskapsområdet bildkonstens didaktik. Artikelns metodologiska ansats är transformativa lärprocesser i lärande som deltagarkultur. Det här betyder att de studerande som deltar i kursen som beskrivs är medaktörer, medskapare och utvecklare av forskningsprocessens resultat. Artikelns syfte är att förstå hur konstbaserade lärprocesser kan komma till uttryck som lager på lager av konstupplevelser som transformeras till konstdidaktisk medvetenhet hos lärarstuderande. I sin helhet diskuteras om konstbaserade lärprocesser kan uttryckas och kommuniceras som konst som erfarenhet då det är en del av pedagogiskt utvecklingsarbete i lärarutbildning. Artikeln strävar till att syntetisera hur konst- och didaktisk medvetenhet i förlängningen skapar levande bildkonstdidaktik. Artikelns resultat förväntas bidra till förståelse för hur klasslärarstuderande uttrycker möjlig professionell lärarkompetens i bildkonstens didaktik i form av egenmakt och delaktighet i konstupplevelser och hur de beskriver konst som möjlighet i lärande.
Subject: 516 Pedagogik
Konstbaserade lärprocesser
bildkonstens didaktik
juxtaposition
autoetnografi
deltagande forskningspraktik
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
962_49_8547_1_10_20180323.pdf 5.474Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record