"Oolrait, jokainen tyylillään!" : The Functions of oolrait in Finnish Online Forum Discourse

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804241747
Title: "Oolrait, jokainen tyylillään!" : The Functions of oolrait in Finnish Online Forum Discourse
Author: Heinola, Maisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804241747
http://hdl.handle.net/10138/235629
Thesis level: master's thesis
Discipline: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi
Abstract: Tarkastelen tutkielmassani ilmauksen oolrait diskurssifunktioita suomenkielisessä foorumikeskustelussa. Tutkielman tavoitteena on selvittää, mihin funktioihin tätä ilmausta käytetään ja miten diskurssifunktiot vertautuvat vastaaviin suomenkielisiin ilmauksiin hyvä on, jees, ok, okei ja ookoo sekä oolraitin englanninkielisiin kirjoitusmuotoihin alright ja all right suomalaisessa diskurssissa. Tarkoituksena on ensinnäkin selvittää, käytetäänkö oolraittia ilmaisemaan tiettyjä uniikkeja diskurssifunktioita näihin muihin ilmauksiin verrattuna ja toiseksi miten oolraitin funktiot suomalaisessa keskustelussa vertautuvat all rightin funktioihin englanninkielisessä diskurssissa. Tutkimusaineistona oli Suomi24-foorumin keskustelut. Aineisto kerättiin verkkotyökalu Korpin avulla Suomi24-korpuksesta, joka sisältää foorumin keskusteluja vuodesta 2001 vuoteen 2016. Tutkimusaineisto kerättiin Korpin konkordanssihakua käyttäen; hakusanoina käytettiin tutkittavia ilmauksia. Aineistoa analysoitiin diskurssianalyysin menetelmällä. Tutkimukseni analyysi pohjautuu Stenströmin (1994) diskurssianalyysimalliin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ilmausta oolrait käytetään suomenkielisessä foorumikeskustelussa enimmäkseen vastauksena aloitevuoroon tai organisoimaan käyttäjän tuottamaa tekstiä. Nämä funktiot vastaavat myös all rightin keskeisimpiä funktioita englanninkielisessä diskurssissa. Tutkimuksessa havaitaan myös, että englantilaisen kirjoitusmuodon mukaisia ilmauksia alright ja all right käytetään foorumikeskustelussa pääosin samoihin diskurssifunktioihin kuin oolraittia, mikä tarkoittaa, että näitä ilmauksia voidaan pitää ainakin funktionaalisella tasolla saman ilmauksen variantteina. Tutkielman johtopäätös on, että valinta käyttää ilmausta oolrait sen englantilaisten kirjoitusmuotojen sijaan ei johdu funktionaalisista syistä, vaan valintaa ohjaa mahdollisesti tyylilliset tai identiteettiin liittyvät muuttujat. Tätä valintaa ohjaavien syiden selvittämiseksi tarvitaan kuitenkin jatkotutkimusta.
Subject: anglismit
lainautuminen
diskurssianalyysi
diskurssifunktiot
diskurssimarkkerit
kielikontakti
suomen kieli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Heinola_Maisa_Pro gradu_2018.pdf 1.360Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record